Opublikowano nowe badanie pt. „Ustalenie nowego konsensusu w sprawie wartości europejskiego społeczeństwa obywatelskiego i ich oceny”, zlecone przez Grupę „Różnorodność Europy” EKES-u.

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Czy organizacje społeczeństwa obywatelskie we Francji, Niemczech, Włoszech, Grecji, Polsce i na Węgrzech tak samo rozumieją wartości demokracji, praworządności i solidarności?

Z nowego badania pt. „Ustalenie nowego konsensusu w sprawie wartości europejskiego społeczeństwa obywatelskiego i ich oceny”, przeprowadzonego przez Centrum Polityki Europejskiej dla EKES-u na wniosek Grupy „Różnorodność Europy” wynika, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego w badanych krajach zwykle zbieżnie definiują te wartości, nawet jeśli różnią się bardziej w swoich interpretacjach solidarności niż demokracji i praworządności.

Badanie pokazuje także, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego uznają zasadniczą rolę sektora obywatelskiego w promowaniu tych wartości. Organizacje te stoją jednak w obliczu różnych wyzwań związanych zwłaszcza z ograniczonym dostępem do finansowania, zmianami technologicznymi i pokoleniowymi, a przede wszystkim niekorzystnymi warunkami politycznymi. Rząd i samo społeczeństwo obywatelskie we wszystkich badanych krajach.stają się coraz bardziej konfrontacyjne, upolitycznione i mniej otwarte na kompromis. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w krajach południowych i wschodnich opisują swoją sytuację, swoje pojmowanie wartości i perspektywy na przyszłość mniej pozytywnie niż takie organizacje z krajów zachodnich.

Według tego badania – w przyszłości, jeśli organizacje te mają zachować zdolność obrony wartości Unii Europejskiej, konieczna będzie współpraca i innowacje ze strony społeczeństwa obywatelskiego i władz na wszystkich szczeblach.

2 września przewodniczący Grupy EKES-u „Różnorodność Europy” Arno Metzler na wirtualnej konferencji prasowej przedstawił badanie wspólnie z dwojgiem jego autorów z Centrum Polityki Europejskiej, Coriną Stratulat, starszą analityczką polityczną, i Paulem Butcherem, analitykiem politycznym.

Na stronie EKES-u można znaleźć więcej propozycji i zaleceń pochodzących od organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz od zespołu badaczy przedstawionego w badaniu. Badanie i jego streszczenie, a także powiązany komunikat prasowy są dostępne w internecie.