Objavljena nova studija „Utvrđivanje novog konsenzusa o vrijednostima europskog civilnog društva i njihova evaluacija“ koju je naručila Skupina EGSO-a „Raznolikost Europe“

Skupina EGSO-a „Raznolikost Europe“

Gledaju li organizacije civilnog društva u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Grčkoj, Mađarskoj i Poljskoj na isti način na vrijednosti demokracije, vladavine prava i solidarnosti?

Nova studija „Utvrđivanje novog konsenzusa o vrijednostima europskog civilnog društva i njihova evaluacija“, koju je za EGSO na zahtjev njegove Skupine „Raznolikost Europe“ proveo Centar za europske politike (EPC), pokazuje da organizacije civilnog društva u ispitanim zemljama uglavnom slično definiraju te vrijednosti, iako se njihova tumačenja solidarnosti više razlikuju od tumačenja demokracije i vladavine prava.

Studija također otkriva da organizacije civilnog društva prepoznaju ključnu ulogu civilnog sektora u promicanju tih vrijednosti. Međutim, pri tome se suočavaju s različitim izazovima, posebno u pogledu ograničenog pristupa financiranju, tehnoloških i generacijskih promjena te, prije svega, nepovoljnih političkih okruženja. Kod vlada i samog civilnog društva u svim ispitanim zemljama primjetna je sve naglašenija konfliktnost, politiziranost i manja otvorenost za kompromise. Organizacije civilnog društva u južnoj i istočnoj Europi svoju situaciju, percepciju vrijednosti i buduće izglede opisuju manje pozitivno od onih na zapadu.

Prema studiji, ako se želi osigurati da organizacije civilnog društva i u budućnosti nastave braniti vrijednosti Europske unije, bit će potrebna suradnja i inovacije i od civilnog društva i od vlasti na svim razinama.

Predsjednik EGSO-ove Skupine „Raznolikost Europe“ Arno Metzler predstavio je studiju 2. rujna na događaju za medije održanom na daljinu uz sudjelovanje dvoje autora studije Corine Stratulat, više političke analitičarke pri EPC-u i Paula Butchera, političkog analitičara pri EPC-u.

Na internetskim stranicama EGSO-a možete saznati više o prijedlozima i preporukama koje su organizacije civilnog društva i istraživački tim predstavili u studiji. Studija i njezin sažetak, kao i povezano priopćenje za medije, dostupni su na internetu.