“Finding a new consensus on European civil society values and their evaluation” – een nieuwe studie in opdracht van de groep Diversiteit Europa van het EESC

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Geven maatschappelijke organisaties in Frankrijk, Duitsland, Italië, Griekenland, Hongarije en Polen dezelfde invulling aan de waarden ‘democratie’, ‘rechtsstaat’ en ‘solidariteit’?

Uit de studie “Finding a new consensus on European civil society values and their evaluation”, die het European Policy Centre in opdracht van de groep Diversiteit Europa van het EESC heeft uitgevoerd, blijkt dat maatschappelijke organisaties in de onderzochte landen deze waarden in veel gevallen op een vergelijkbare manier definiëren, al lopen de interpretaties van ‘solidariteit’ meer uiteen dan die van ‘democratie’ en ‘rechtsstaat’.

De studie geeft ook aan dat maatschappelijke organisaties de cruciale rol erkennen die de civiele sector speelt bij het uitdragen van deze waarden. Maatschappelijke organisaties worden daarbij echter met verschillende problemen geconfronteerd, die in het bijzonder te maken hebben met de beperkte toegang tot financiering, technologische veranderingen en generatiewisseling en vooral ongunstige politieke omgevingen. Voor alle onderzochte landen geldt dat overheid en maatschappelijk middenveld zelf vaker de confrontatie aangaan, meer politiek bedrijven en minder openstaan voor compromissen. De maatschappelijk organisaties in het zuiden en het oosten van de EU zien hun situatie, perceptie van waarden en vooruitzichten minder rooskleurig in dan de maatschappelijke organisaties in het westen.

Volgens de studie moeten zowel het maatschappelijk middenveld als de overheden op alle niveaus gaan samenwerken en vernieuwen om ervoor te zorgen dat maatschappelijke organisaties de waarden van de Europese Unie kunnen blijven verdedigen.

Samen met Corina Stratulat, senior beleidsanalist van het EPC, en Paul Butcher, beleidsanalist van het EPC, die allebei aan de studie hebben meegewerkt, heeft Arno Metzler, de voorzitter van de groep Diversiteit Europa van het EESC, op 2 september de studie tijdens een persevenement op afstand gepresenteerd.

De voorstellen en aanbevelingen van de maatschappelijke organisaties en het onderzoeksteam staan op de website van het EESC. De studie, de samenvatting en het desbetreffende persbericht staan eveneens online.