ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmän tilaama tuore tutkimus ”Kohti uutta konsensusta EU:n kansalaisyhteiskunnan arvoista ja niiden arvioinnista” on julkaistu

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

Onko kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Kreikassa, Unkarissa ja Puolassa yhteinen käsitys demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja yhteisvastuun arvoista?

Tuore tutkimus Kohti uutta konsensusta EU:n kansalaisyhteiskunnan arvoista ja niiden arvioinnista, jonka European Policy Centre (EPC) laati ETSK:lle komitean ”moninainen Eurooppa” -ryhmän pyynnöstä, osoittaa, että kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on tutkimuksen kohteena olevissa maissa taipumus määritellä nämä arvot yhteneväisellä tavalla, vaikka niiden tulkinnat yhteisvastuun käsitteestä eroavat enemmän kuin tulkinnat demokratiasta ja oikeusvaltioperiaatteesta.

Tutkimus osoittaa myös, että kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ovat tietoisia ratkaisevan tärkeästä roolista, joka järjestösektorilla on näiden arvojen edistämisessä. Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot kohtaavat kuitenkin tässä tehtävässä monenlaisia haasteita, jotka liittyvät erityisesti rahoituksen rajalliseen saatavuuteen, teknologiseen muutokseen ja sukupolvenvaihdokseen sekä ennen kaikkea epäsuotuisaan poliittiseen toimintaympäristöön. Kaikissa tutkimuksen kohteena olevissa maissa hallinto ja kansalaisyhteiskunta asettuvat yhä enemmän toisiaan vastaan, politisoituvat yhä enemmän ja ovat yhä vähemmän avoimia kompromisseille. Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot eteläisessä ja itäisessä Euroopassa kuvaavat tilannettaan, käsitystään arvoista ja tulevaisuudennäkymiään vähemmän myönteisin sanakääntein kuin vastaavat organisaatiot lännessä.

Tutkimuksen mukaan sekä kansalaisyhteiskunnalta että hallinnon kaikilta tasoilta edellytetään tulevaisuudessa yhteistyötä ja innovointia, jotta kansalaisyhteiskunnan organisaatiot kykenevät jatkossakin puolustamaan Euroopan unionin arvoja.

Syyskuun 2. päivänä ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmän puheenjohtaja Arno Metzler esitteli tutkimuksen etälehdistötilaisuudessa yhdessä EPC:n johtavan politiikan analyytikon Corina Stratulatin ja EPC:n politiikan analyytikon Paul Butcherin kanssa, jotka molemmat osallistuivat tutkimuksen laatimiseen.

ETSK:n verkkosivuilla on saatavilla enemmän tietoa kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja tutkimusryhmän ehdotuksista ja suosituksista, jotka esitetään tutkimuksessa. Tutkimus ja sen tiivistelmä sekä siihen liittyvä lehdistötiedote ovat saatavilla verkossa.