Działania EKES-u podczas prezydencji czeskiej: lipiec–grudzień 2022 r.

W nowo opublikowanej broszurze wskazano, w jaki sposób EKES zamierza przyczynić się do realizacji celów nadchodzącej prezydencji czeskiej.

Czeska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej będzie musiała zmierzyć się nie tylko z kryzysem humanitarnym spowodowanym wojną w Ukrainie, ale także z utrzymującymi się konsekwencjami gospodarczymi konfliktu. To, że Europa nie wyszła jeszcze w pełni z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, tylko zwiększa to wyzwanie. 

Przyszła prezydencja zamierza skupić swoje wysiłki na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, rozwijaniu strategicznej odporności gospodarki UE oraz zwiększaniu zdolności obronnych i cyberbezpieczeństwa w Europie. Jednocześnie będzie musiała zająć się kwestiami związanymi z zarządzaniem kryzysem uchodźczym i odbudową Ukrainy. 

Priorytetami nadchodzącej prezydencji będą również rządy prawa i odporność instytucji demokratycznych. 

Prezydencja czeska będzie również miała do odegrania ważną rolę w zapewnieniu odpowiednich, przejrzystych i istotnych działań następczych po Konferencji w sprawie przyszłości Europy

EKES zdecydowany jest ściśle współpracować z prezydencją czeską w osiąganiu tych wspólnych celów. W niedawno opublikowanej broszurze opisano, w jaki sposób każda z sekcji tematycznych EKES-u zamierza wnieść wkład w swój obszar polityki. Podkreślono w niej również kwestie, w których prezydencja czeska zwróciła się do EKES-u o podzielenie się jego fachową wiedzą.  Komitet dołoży wszelkich starań, by głosy europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego były słyszalne przez cały okres prezydencji.

Broszura dostępna jest w języku angielskim, francuskim, niemieckim i czeskim na stronie internetowej EKES-u. Egzemplarze drukowane można zamówić pod adresem: vipceseateesc [dot] europa [dot] eu">vipceseateesc [dot] europa [dot] eu. (fgr)