В публикувана наскоро брошура ЕИСК описва как възнамерява да допринесе за постигането на целите на предстоящото чешко председателство.

Чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз ще трябва да се справи не само с хуманитарната криза в резултат на войната в Украйна, но и с продължаващите икономическите последици от конфликта. Фактът, че Европа все още не се е възстановила напълно от кризата, причинена от пандемията от COVID-19, прави предизвикателството още по-голямо. 

Предстоящото председателство възнамерява да съсредоточи усилията си върху гарантирането на енергийната сигурност, изграждането на стратегическа устойчивост на икономиката на ЕС и укрепването на отбранителните способности и киберсигурността в Европа. В същото време то ще трябва да потърси решение на проблемите, свързани с управлението на бежанската криза и възстановяването на Украйна. 

Върховенството на закона и устойчивостта на демократичните институции също ще бъдат в центъра на приоритетите на предстоящото председателство. 

Чешкото председателство ще играе и друга важна роля — осигуряването на подходящи, прозрачни и съдържателни последващи действия във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа

ЕИСК е решен да работи в тясно сътрудничество с чешкото председателство по изпълнението на тези съвместни цели. В публикувана наскоро брошура се описва начинът, по който всяка от тематичните секции на ЕИСК възнамерява да допринесе в своята област на политика. В брошурата се посочват и темите, по които чешкото председателство поиска от ЕИСК да предостави своя експертен опит.  Комитетът ще положи всички възможни усилия да гарантира, че през целия мандат на председателството ще се дава гласност на мнението на европейските организации на гражданското общество.

Брошурата е поместена на английски, френски, немски и чешки език на уебсайта на ЕИСК. Разпечатани копия може да се поръчат на електронен адрес vipcese@eesc.europa.eu. (fgr)