In een onlangs gepubliceerde brochure zet het EESC uiteen hoe het de doelstellingen van het Tsjechische voorzitterschap wil helpen verwezenlijken.

Het Tsjechische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie zal niet alleen het hoofd moeten bieden aan de humanitaire crisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne, maar ook aan de aanhoudende economische gevolgen van het conflict. Dat is een aanzienlijke uitdaging, temeer daar Europa nog niet helemaal hersteld is van de COVID-19-pandemie. 

Het voorzitterschap wil zijn aandacht richten op energiezekerheid, de ontwikkeling van de strategische veerkracht van de EU-economie en het versterken van defensie en cyberveiligheid in Europa. Tegelijkertijd zal het zich moeten bezighouden met het beheer van de vluchtelingencrisis en het herstel van Oekraïne. 

Ook de rechtsstaat en de veerkracht van de democratische instellingen staan hoog op de agenda van het Tsjechische voorzitterschap. 

Daarnaast zal het voorzitterschap nog een andere belangrijke rol spelen: het wil gepast, transparant en tastbaar gevolg geven aan de Conferentie over de toekomst van Europa

Het EESC is vastberaden om nauw met het Tsjechische voorzitterschap samen te werken aan die gemeenschappelijke doelstellingen. In een onlangs gepubliceerde brochure wordt nader toegelicht hoe de thematische afdelingen van het EESC elk van plan zijn bij te dragen aan de beleidsterreinen. In de brochure komen ook onderwerpen naar voren waarover het Tsjechische voorzitterschap specifiek om de expertise van het EESC heeft gevraagd.  Het Comité zal alles in het werk stellen om tijdens het voorzitterschap als spreekbuis van het Europees maatschappelijk middenveld op te treden.

De brochure is op de website van het EESC beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Tsjechisch. Gedrukte exemplaren kunnen worden aangevraagd op het volgende adres: vipcese@eesc.europa.eu. (fgr)