Badanie EKES-u na temat reakcji społeczeństwa obywatelskiego na pandemię COVID-19

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

12 marca na konferencji wysokiego szczebla Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w trakcie pandemii COVID-19 i po niej: wyzwania i przyszłość Grupa „Różnorodność Europy” rozpoczęła badanie pt. Reakcja organizacji społeczeństwa obywatelskiego na pandemię COVID-19 i wynikające z niej środki ograniczające przyjęte w Europie.

EKES zlecił przeprowadzenie tego badania na wniosek Grupy „Różnorodność Europy”. Ma ono dwa ważne cele: po pierwsze wskazuje wpływ pandemii na różne organizacje społeczeństwa obywatelskiego i ich działania podejmowane w całej Europie. Po drugie analizuje się w nim i przedstawia liczne inicjatywy podejmowane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego w celu wsparcia społeczności lokalnych i słabszych grup społecznych w radzeniu sobie z pandemią. Aby zgromadzić te dane, autorzy zastosowali metodę mieszaną, łącząc analizę dokumentacji i pogłębioną ankietę online.

 

Z badania wynika, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego były i nadal znajdują się na pierwszej linii reakcji na pandemię COVID-19, gdyż zapewniają niezbędne usługi i chronią prawa najwrażliwszych grup społecznych. Jednocześnie podkreśla się w nim, że same te organizacje stoją przed poważnymi wyzwaniami, które mogą zaszkodzić ich zdolności do dalszego odgrywania swojej roli. 

 

W związku z tym autorzy zwracają uwagę na główne zagadnienia dla przyszłości organizacji społeczeństwa obywatelskiego, takie jak brak stabilnego finansowania, ram prawnych i odpowiednich zasobów czy też umiejętności. Te kwestie będą wymagały refleksji i śmiałych decyzji politycznych, aby utrzymać i wzmocnić zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego na etapie odbudowy po pandemii COVID-19.

Całość badania i streszczenie są dostępne online. Publikacji tej towarzyszy także katalog dobrych praktyk, który jest zbiorem wielu udanych inicjatyw wdrażanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego w reakcji na pandemię. Na stronie internetowej EKES-u znajduje się komunikat prasowy dotyczący odpowiedniej konferencji Grupy „Różnorodność Europy”.