Studiul CESE privind răspunsul societății civile la pandemia de COVID-19

Text redactat de Grupul „Diversitate Europa” al CESE

La 12 martie, la conferința sa la nivel înalt pe tema „Organizațiile societății civile în timpul pandemiei de COVID-19 și după aceasta: provocări și perspective de viitor”, Grupul „Diversitate Europa” a lansat un nou studiu intitulat „Răspunsul organizațiilor societății civile la pandemia de COVID-19 și măsurile restrictive adoptate în consecință în Europa”

CESE a comandat acest studiu la solicitarea Grupului „Diversitate Europa”. Contribuția sa este dublă: în primul rând, studiul pune în lumină impactul pandemiei asupra unei serii de organizații ale societății civile (OSC) și asupra activităților lor în întreaga Europă. În al doilea rând, analizează și prezintă numeroasele inițiative luate de OSC pentru a ajuta comunitățile locale și grupurile vulnerabile să facă față pandemiei. Pentru a colecta aceste date, autorii studiului au aplicat o metodă mixtă, combinând cercetarea documentară cu un studiu online aprofundat.

 

Studiul arată că OSC s-au aflat și continuă să se afle în avangarda răspunsului la pandemia de COVID-19, furnizând servicii esențiale și apărând drepturile categoriilor cele mai vulnerabile ale societății. În același timp, subliniază că OSC s-au confruntat ele însele cu provocări profunde, care le-ar putea afecta capacitatea de a-și îndeplini în continuare rolul. 

 

Pornind de la aceste informații, autorii scot în evidență teme esențiale pentru viitorul OSC, cum ar fi lipsa de finanțare durabilă, de cadre juridice și de resurse și calificări adecvate. Aceste teme vor necesita o reflecție viitoare și decizii politice îndrăznețe pentru a garanta menținerea și consolidarea capacităților acestor organizații în etapa de redresare post-COVID-19.

Studiul complet și rezumatul său sunt disponibile online. Publicația este, de asemenea, însoțită de un „catalog de bune practici”, care reunește numeroasele inițiative încununate de succes pe care OSC le-au pus în aplicare pentru a combate pandemia. Un comunicat de presă privind conferința Grupului „Diversitate Europa” pe această temă este disponibil pe site-ul web al CESE.