ETSK:n tutkimus kansalaisyhteiskunnan reaktiosta covid-19-pandemiaan

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

”Moninainen Eurooppa” -ryhmä julkaisi 12. maaliskuuta aiheesta ”Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot covid-19-kriisin aikana ja sen jälkeen: haasteet ja tulevaisuus” järjestämänsä korkean tason konferenssin puitteissa uuden tutkimuksen kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden reaktiosta covid-19-pandemiaan ja sen vuoksi Euroopassa käyttöönotettuihin rajoittaviin toimenpiteisiin (The response of civil society organisations to face the covid-19 pandemic and the consequent restrictive measures adopted in Europe).

ETSK teetti tämän tutkimuksen ”moninainen Eurooppa” -ryhmän ehdotuksesta. Tutkimuksen sato on kaksitahoinen: ensinnäkin siinä valotetaan pandemian vaikutuksia erilaisiin kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin ja niiden toimintaan eri puolilla Eurooppaa. Toiseksi siinä analysoidaan ja esitellään kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden lukuisia aloitteita, joilla autetaan paikallisyhteisöjä ja arassa asemassa olevia ryhmiä selviytymään pandemiasta. Näiden tietojen hankkimiseksi tutkimuksen tekijät ovat soveltaneet yhdistelmämenetelmää, jossa aineisto- ja kirjallisuustutkimus sekä seikkaperäinen verkkokysely nivoutuvat yhteen.

 

Tutkimus osoittaa, että kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ovat olleet ja ovat edelleen covid-19-pandemian torjunnan eturintamassa, tarjoavat välttämättömiä palveluja ja puolustavat heikoimmassa asemassa olevien yhteiskuntaryhmien oikeuksia. Samalla siinä korostetaan, että kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla itsellään on ollut suuria haasteita, jotka voivat haitata niiden kykyä jatkaa tehtäviensä hoitamista. 

 

Tutkimuksessa valotetaan kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tulevaisuuden kannalta keskeisiä aiheita, kuten vakaiden rahoitusvirtojen, oikeudellisten kehysten sekä asianmukaisten resurssien ja taitojen puutetta. Tämä edellyttää jatkossa pohdintaa ja rohkeita poliittisia päätöksiä, jotta varmistetaan, että kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden valmiuksia ylläpidetään ja vahvistetaan covid-19-kriisin jälkeisessä elpymisvaiheessa.

Tutkimus kokonaisuudessaan ja sen tiivistelmä ovat saatavilla verkossa. Julkaisussa on myös luettelo hyvistä käytänteistä, joka on kokoelma kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden pandemian johdosta toteuttamia erilaisia menestyksekkäitä aloitteita. Lehdistötiedote aiheeseen liittyvästä ”moninainen Eurooppa” -ryhmän konferenssista on saatavilla ETSK:n verkkosivuilla.