Mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

Fit-12 ta’ Marzu, fil-konferenza ta’ livell għoli tiegħu dwar “L-Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili matul u wara l-COVID-19: liema sfidi u liema ġejjieni”, Il-Grupp Diversity Europe nieda studju ġdid intitolat “Ir-rispons tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex jiffaċċjaw il-pandemija tal-COVID-19 u l-miżuri restrittivi konsegwenti adottati fl-Ewropa”

Il-KESE kkummissjona dan l-istudju fuq talba tal-Grupp Diversity Europe Il-kontribuzzjonijiet tiegħu huma doppji: l-ewwelnett, l-istudju jitfa’ dawl fuq l-impatt tal-pandemija fuq varjetà ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili (OSĊ) u l-attivitajiet tagħhom madwar l-Ewropa. It-tieni nett, dan janalizza u juri l-inizjattivi numerużi meħuda mill-OSĊ biex jassistu lill-komunitajiet lokali u l-gruppi vulnerabbli fl-indirizzar tal-pandemija. Biex ġabru din id-data, l-awturi applikaw metodu mħallat fejn ikkombinaw riċerka minn fuq l-iskrivanija u stħarriġ fil-fond online.

 

L-istudju juri li l-OSĊ kienu u għadhom fuq quddiem nett tar-rispons għall-pandemija tal-COVID-19, billi jipprovdu servizzi essenzjali u jiddefendu d-drittijiet tas-sezzjonijiet l-aktar vulnerabbli tas-soċjetà. Fl-istess ħin, jenfasizza li l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili stess ħabbtu wiċċhom ma’ sfidi profondi li jistgħu jagħmlu ħsara lill-kapaċità tagħhom li jkomplu jaqdu r-rwol tagħhom. 

 

Fuq din il-bażi, l-awturi jenfasizzaw suġġetti ewlenin għall-futur tal-OSĊ, bħan-nuqqas ta’ finanzjament sostenibbli, oqfsa legali u riżorsi u ħiliet adegwati. Dawn il-kwistjonijiet jeħtieġu li r-riflessjoni u d-deċiżjonijiet politiċi kuraġġużi futuri jiżguraw li l-kapaċitajiet tal-OSĊ jinżammu u jissaħħu fil-fażi ta’ rkupru ta' wara l-COVID-19.

L-istudju sħiħ u s-sommarju eżekuttiv huma disponibbli online. Il-pubblikazzjoni tiġi wkoll b’“katalgu ta’ prattiki tajba”, ġabra tal-inizjattivi ta’ suċċess varji implimentati mill-OSĊ b’reazzjoni għall-pandemija. Stqarrija għall-istampa dwar il-konferenza relatata tal-Grupp Diversity Europe hija disponibbli fuq is-sit web tal-KESE.