Studie van het EESC over de reactie van maatschappelijke organisaties op COVID-19

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Op 12 maart heeft de groep Diversiteit Europa tijdens haar conferentie op hoog niveau over “Maatschappelijke organisaties tijdens en na COVID-19: welke uitdagingen en welke toekomst?” een nieuwe studie gelanceerd, getiteld “De reactie van maatschappelijke organisaties op de COVID-19-pandemie en de daaruit voortvloeiende beperkende maatregelen in Europa”.

Het EESC heeft deze studie laten uitvoeren op verzoek van de groep Diversiteit Europa. De studie is om twee redenen interessant. Ten eerste wordt de aandacht gevestigd op de gevolgen van de pandemie voor uiteenlopende maatschappelijke organisaties en hun activiteiten in heel Europa. Ten tweede wordt ingegaan op de talrijke initiatieven die maatschappelijke organisaties hebben genomen om plaatselijke gemeenschappen en kwetsbare groepen te helpen de pandemie het hoofd te bieden. Voor het verzamelen van gegevens hierover hebben de auteurs een tweeledige methode toegepast waarbij deskresearch en een diepgaande online-enquête werden gecombineerd.

 

Volgens de studie stonden en staan maatschappelijke organisaties vooraan om de klappen van de COVID-19-pandemie op te vangen door essentiële diensten te verlenen en op te komen voor de rechten van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat maatschappelijke organisaties zelf te maken kregen met grote uitdagingen, waardoor hun vermogen om hun rol te blijven spelen kan worden aangetast. 

 

Op basis hiervan belichten de auteurs belangrijke thema’s voor de toekomst van maatschappelijke organisaties, zoals het gebrek aan duurzame financiering, wettelijke kaders en adequate middelen en vaardigheden. Over deze kwesties moet in de toekomst worden nagedacht en moeten doortastende politieke besluiten worden genomen om ervoor te zorgen dat de slagkracht van maatschappelijke organisaties in de herstelfase na COVID-19 in stand gehouden en versterkt wordt.

De volledige studie en een samenvatting ervan zijn online beschikbaar. De studie gaat vergezeld van een catalogus van goede praktijken, een verzameling van de vele succesvolle initiatieven die maatschappelijke organisaties in reactie op de pandemie hebben ontplooid. Een perscommuniqué over de genoemde conferentie van de groep Diversiteit Europa is te lezen op de EESC-website.