Hoe kijkt de burger ertegenaan? Seizoen 3, aflevering 19: De Westelijke Balkan klopt aan bij de EU

Het aanslepende toetredingsproces van de Westelijke Balkanlanden staat weer op de agenda van de EU. In deze aflevering van Hoe kijkt de burger ertegenaan? praten we over de uitbreiding van de EU en de Westelijke Balkan. Niet alle landen daar zijn al even ver gevorderd op weg naar de EU 
 

Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Terwijl ik dit schrijf, stromen de aanmeldingen voor de prijs voor het maatschappelijk middenveld 2022, die we begin juni hebben uitgeschreven, onze mailbox al binnen. Net als elk jaar zijn we op zoek naar de meest creatieve, spraakmakende projecten van maatschappelijke organisaties en individuele personen — projecten die ons vervullen met trots op het fantastische werk dat het maatschappelijk middenveld overal in Europa verzet.

Voor in uw agenda

Oekraïne in beeld

Olha Tsjajko is een Oekraïense journaliste uit Kyiv die verslag uitbrengt over het maatschappelijke en politieke leven, en nu over de oorlog in Oekraïne. In een exclusief interview voor EESC Info geeft ze haar mening over het besluit van de Europese Raad van 23 juni 2022 om Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat van de EU te verlenen. Bekijk ook de foto die ze gekozen heeft om dit historische moment aanschouwelijk te maken.

Meteen ter zake!

In onze rubriek “Meteen ter zake” gaan EESC-leden in op belangrijke punten op de Europese agenda. Dit keer hebben we EESC-lid Maurizio Mensi, rapporteur voor het advies over de Gevolgen van de Europese chipwet voor de defensie- en lucht- en ruimtevaartindustrie, dat tijdens de junizitting van het EESC werd aangenomen, gevraagd om kort samen te vatten waarom de chipwet belangrijk is.

Maurizio Mensi, chipwet: verlies de behoeften van de defensie- en de lucht- en ruimtevaartindustrie niet uit het oog

Als essentieel onderdeel van elk digitaal product zijn halfgeleiders van vitaal belang voor de defensie- en de lucht- en ruimtevaartindustrie, hoewel deze laatste slechts ongeveer 1 % van de mondiale chipmarkt voor zijn rekening neemt.
 

“Een vraag voor ...”

Een vraag voor...

In onze rubriek “Een vraag voor...” stellen we EESC-leden een vraag over een actueel onderwerp dat hoog op de EU-agenda staat of zou moeten staan.

José Antonio Moreno Díaz: geweld tegen vrouwen is een mensenrechtenkwestie

Van de bijna 500 miljoen mensen die in de EU wonen, is ongeveer de helft vrouw. Volgens een studie uit 2014 van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten heeft ongeveer een op de drie vrouwen in de EU op enig moment in haar leven te maken gehad met geweld, enkel en alleen omdat ze vrouw zijn.

Raadt u wie onze gast is?

De speciale gast

In onze column “De speciale gast” stellen we u voor aan mensen die anderen inspireren met hun werk en voor hun vastberadenheid en inzet niets dan respect verdienen.

Olha Tsjajko: het einde is nog niet in zicht

Plots word je wakker in een land in oorlog.

Nieuws van het EESC

EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld 2022 in het teken van jongeren en Oekraïne

Een betere toekomst voor jongeren en steun voor Oekraïense oorlogsslachtoffers: zo luiden de twee thema’s van de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld van dit jaar.

EESC betuigt onvoorwaardelijke steun aan de toetreding van Oekraïne tot de EU

Slechts een week voor de top van de Raad van de EU heeft het EESC een resolutie aangenomen waarin het zich krachtig uitspreekt voor de onvoorwaardelijke toekenning van de status van kandidaat-lidstaat aan Oekraïne en toezegt dat Europese maatschappelijke organisaties zich zij aan zij met de Oekraïners zullen inzetten om het land met de wederopbouw sterker dan tevoren te maken.

Chipverordening voor Europa: voor veerkracht is meer nodig dan het dichten van de kloof tussen lab en fabriek.

In een nieuw pakket adviezen stelt het EESC dat de hele waardeketen van halfgeleiders moet worden versterkt, ook de laatste productiestadia, waarin COVID-19 cruciale lacunes aan het licht heeft gebracht.

De instrumentalisering van migranten en de Oekraïense vluchtelingencrisis vragen om een nieuwe start van het migratiebeleid

De door staten georganiseerde instrumentalisering van migranten, bedoeld om de EU te destabiliseren, en de ongekende toestroom van vluchtelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne vragen om een herziening van het Europese migratiebeleid. Het EESC benadrukt dat de vluchtelingencrisis vraagt om een gemeenschappelijke respons, gebaseerd op solidariteit en verdeling van de lasten tussen de lidstaten. Tegelijkertijd wijst het erop dat de veiligheid en de mensenrechten van migranten moeten worden gewaarborgd. 

Conferentie over de toekomst van Europa: follow-up is nu van cruciaal belang

De gedeelde inspanningen van maatschappelijke organisaties tijdens het voorbije jaar hebben hun vruchten afgeworpen: de Conferentie over de toekomst van Europa heeft belangrijke resultaten opgeleverd over kwesties die Europeanen bezighouden. Met die boodschap verwelkomde EESC-voorzitter Christa Schweng de vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Democratie en Demografie, Dubravka Šuica, op de EESC-zitting van 15 juni 2022.

Het EESC beoordeelt de "derde weg” van Europa naar digitalisering

Image
Professor Andrea Renda, CEPS

Met de verklaring over digitale rechten en beginselen en de dataverordening zet de EU opnieuw twee stappen op weg naar een digitale ruimte waarin de mens centraal staat, zo bleek uit een debat tijdens de EESC-zitting van juni.

Europees Semester: verandering is nodig om doeltreffende deelname van het maatschappelijk middenveld te garanderen, aldus het EESC

Image
Left to right: Stefano Palmieri, Javier Doz Orrit, Brikena Xhomaqi, Luca Jahier, Gonçalo Lobo Xavier, Dragoș Pîslaru

Tijdens zijn jaarlijkse conferentie in juni riep de groep Europees Semester (ESG) opnieuw op tot deelname van het maatschappelijk middenveld en werd een permanent en gemeenschappelijk financieringsmechanisme voor investeringen voorgesteld om de crisisparaatheid en -responscapaciteit te vergroten.

De belangrijkste Europese industrieën sporen het EESC aan om zijn rol in de beleidsvorming te maximaliseren

Image
Pietro Francesco De Lotto and Christa Schweng

Tijdens een evenement ter viering van 20 jaar EESC-adviezen over industriële reconversie pleitten belangrijke industriële sectoren in de EU voor een meer datagestuurde en toekomstgerichte reactie op de ontwrichting als gevolg van COVID-19, de Russische agressie, de klimaatcrisis en de industriële en sociale transformatie.

EESC wil impact van tienjarig Europees burgerinitiatief vergroten

Image
Christa Schweng and Ann Hardt

Op de dag van het Europees burgerinitiatief (EBI), die dit jaar door het EESC op 2 juni werd georganiseerd, benadrukten sprekers en activisten dat een grotere impact van het EBI ook een grotere populariteit betekent.

Nieuws van de groepen

Galopperende inflatie zonder indexering: dalende lonen, stijgende armoede

Door de groep Werknemers van het EESC

Er moeten maatregelen worden getroffen zodat werknemers en gezinnen die het nu al moeilijk hebben om rond te komen, niet in complete armoede belanden doordat de inflatie hun inkomsten elke maand in waarde laat dalen.

Tsjechisch voorzitterschap: Europa, een logische opdracht

Door Stefano Mallia, voorzitter van de groep Werkgevers van het EESC

Tsjechië heeft een pragmatisch en dynamisch programma op tafel gelegd dat een goede weergave is van onze huidige uitdagingen.

Europese conferentie over een rechtvaardige transitie in Ierland

door de EESC-groep Maatschappelijke Organisaties

Met Irish Rural Link als partner heeft de EESC-groep Maatschappelijke Organisaties een conferentie in Ierland georganiseerd om het thema “rechtvaardige transitie” vanuit meerdere invalshoeken te verkennen.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

De bestrijding van gendergerelateerd geweld: eerst luisteren

Een videotentoonstelling in het EESC toont de schokkende realiteit van vrouwen in Europa die te lijden hebben gehad onder geweld.

Activiteiten van het EESC tijdens het Tsjechische voorzitterschap: juli-december 2022

In een onlangs gepubliceerde brochure zet het EESC uiteen hoe het de doelstellingen van het Tsjechische voorzitterschap wil helpen verwezenlijken.