Peter Schmidt: “We moeten de stap zetten naar een welzijnseconomie”

Duits vakbondsafgevaardigde Peter Schmidt vertelt ons over de uitdagingen waar de vakbonden in zijn land voor staan, te midden van mensen die op inactief worden gezet of hun baan verliezen enerzijds en ‘essentiële’ werknemers die hun veiligheid op het spel zetten anderzijds

Hoe ervaart u de coronacrisis?

Naar mijn gevoel beleven we onwezenlijke tijden, waarin we beseffen hoe kwetsbaar onze samenlevingen en economieën zijn.

Wat betekent deze crisis voor u en uw organisatie?

Voor mij als vakbondsman is het belangrijk om samen te komen en met elkaar te praten. Vrijheid van vereniging is een hoeksteen van onze democratie. We zien nu hoe belangrijk dit recht is en beseffen dat we ervoor moeten vechten om dit recht voor de toekomst veilig te stellen.

In sommige gevallen zijn we er dankzij uitstekende betrekkingen met werkgevers in geslaagd de sociale dialoog in leven te houden en zijn er zeer mooie overeenkomsten met wederzijds voordeel uit de bus gekomen. Maar in andere gevallen stonden zowel de werknemers als de bedrijven uiteindelijk aan de verliezende kant.

Hoe heeft u de lockdown beleefd?

Wat grote indruk op me heeft gemaakt, is de grote sociale solidariteit tussen buren en vrienden, evenals de vertraging in de samenleving.

Wat heeft u het meest gemist in deze moeilijke periode?

Vrienden en familie ontmoeten, samen een restaurant bezoeken.

Welke lessen vallen er te leren uit de lockdown?

Dat verpleegkundigen, winkelbedienden, vuilnisophalers, huishoudhulpen enz. de belangrijkste mensen in de samenleving zijn, maar de laagste lonen krijgen. Het virus heeft onze economische zwakte blootgelegd. Daarom moeten we nu de stap zetten naar een welzijnseconomie.

Welke hoop is er voor mensen die hun baan dreigen te verliezen?

Dat de lidstaten hun les hebben geleerd en hen veel langer zullen ondersteunen dan de duur van hun contracten.

Wie wilt u als eerste terugzien als dit alles voorbij is?

Mijn moeder. Zij woont in een verzorgingstehuis waar bezoek nog steeds verboden is.