Peter Schmidt: "Vi er nødt til at omstille os til en velfærdsøkonomi"

Den tyske fagforeningsmand Peter Schmidt giver os et indblik i de udfordringer, som de tyske fagforeninger står over for, med orlovsordninger og afskedigelser på den ene side og arbejdstagere i kritiske funktioner, som sætter deres sikkerhed på spil, på den anden side.

Hvordan oplever du coronaviruskrisen?

Det føles som om, vi lever i en surrealistisk tid, hvor vi opdager, hvor sårbare vores samfund og økonomier er.

Hvad har denne krise betydet for dig og din organisation?

For mig som fagforeningsmand er det vigtigt, at vi mødes og kommunikerer med hinanden. Foreningsfriheden er en grundlæggende del af vores demokrati. Vi ser nu, hvor vigtig denne rettighed er, og det går op for os, at vi er nødt til at kæmpe for at bevare den i fremtiden.

I nogle tilfælde, hvor vi havde rigtig gode relationer med arbejdsgiverne, lykkedes det os at holde gang i den sociale dialog, og vi nåede frem til nogle gode win-win-aftaler. Men i andre tilfælde blev både arbejdstagerne og virksomhederne hægtet af.

Hvordan oplevede du nedlukningen?

Det, der gjorde størst indtryk på mig, var at se så meget social solidaritet mellem naboer og venner. Jeg lagde også mærke til, hvordan tempoet i samfundet blev skruet ned.

Hvad savnede du mest i denne svære tid?

At mødes med venner og familie og gå på restaurant.

Hvad kan vi lære af nedlukningen?

At de vigtigste personer i vores samfund er sygeplejersker, butiksansatte, skraldemænd, plejere osv., og at det alligevel er dem, der har den laveste løn. Virussen har vist vores økonomiske svaghed, og det er derfor, vi er nødt til at omstille os til en velfærdsøkonomi.

Hvad er dit håb for dem, hvis job er i fare?

At medlemslandene har lært noget af situationen og vil støtte dem i længere tid end den tid, der er angivet i deres kontrakt.

Hvem er de første, du vil mødes med, når dette er overstået?

Min mor. Hun bor på et plejehjem, som stadig er lukket ned.