EESC keurt advies goed over het wetgevingspakket ter bestrijding van witwassen

De Europese Commissie heeft haar nieuwe wetgevingspakket uit 2021 ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering voorgelegd aan de medewetgevers en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Het EESC heeft tijdens zijn decemberzitting een advies over dit pakket goedgekeurd, waarin het de voorstellen van de Commissie volledig onderschrijft, maar ook met belangrijke aanvullingen komt en benadrukt dat de nieuwe maatregelen snel moeten worden uitgevoerd. De oprichting van de nieuwe autoriteit voor de bestrijding van witwassen krijgt brede steun van het EESC. Dat herhaalt zijn eigen voorstel voor een Europees pact ter bestrijding van gedrag dat afbreuk doet aan de ethische en politieke beginselen van onze democratieën en de collectieve goederen ondermijnt. Verder stelt het EESC voor om een nieuw adviesorgaan van het maatschappelijk middenveld ter bestrijding van witwassen op te richten. Daarnaast vindt het dat de verordening betreffende cryptoactiva met spoed moet worden uitgevoerd. Ook verzoekt het de Commissie dringend iets te doen aan de late en onvolledige omzetting van de oude antiwitwasrichtlijnen door sommige lidstaten, en met specifieke maatregelen te komen om brievenbusmaatschappijen in de gaten te houden. De Commissie zou tevens moeten nagaan hoe de maatregelen kunnen worden uitgebreid tot witwaskanalen buiten het financiële stelsel. Tot slot is het EESC er stellig van overtuigd dat een nieuwe, realistische en volledige lijst van derde landen met een hoog risico moet worden opgesteld. (tk)