CESE adoptă un aviz pe tema „Pachetul legislativ privind combaterea spălării banilor”

Comisia Europeană a prezentat colegiuitorilor și Comitetului Economic și Social European noul său pachet legislativ din 2021 privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (CFT).

Într-un aviz adoptat în sesiunea plenară din decembrie, CESE sprijină pe deplin propunerile, dar subliniază, în același timp, caracterul urgent al punerii în aplicare a acestor măsuri, propunând o serie de adăugiri esențiale. Crearea noii Autorități de Combatere a Spălării Banilor (AMLA) beneficiază de un sprijin larg. De asemenea, Comitetul își reiterează propunerea privind un pact european de combatere a comportamentelor care dăunează principiilor etice și politice ale democrațiilor noastre și subminează bunurile publice, și sugerează crearea unui nou organism consultativ al societății civile în domeniul combaterii spălării banilor. În plus, Regulamentul privind criptoactivele trebuie pus în aplicare de urgență. Comisia Europeană ar trebui, de asemenea, să insiste pentru acțiuni urgente în ceea ce privește transpunerea întârziată și incompletă a directivelor anterioare privind combaterea spălării banilor în unele state membre, instituind măsuri specifice pentru monitorizarea societăților fictive. În aceeași ordine de idei, ea trebuie să analizeze modalitățile de extindere a măsurilor pentru a acoperi canalele de spălare a banilor din afara sistemului financiar. Nu în ultimul rând, CESE este ferm convins că este necesar să se întocmească o listă nouă, realistă și cuprinzătoare a țărilor terțe cu grad ridicat de risc. (tk)