Osservatorju tas-Suq Uniku (SMO)

This page is also available in

L-Osservatorju tas-Suq Uniku (SMO) twaqqaf fl-1994, bil-għan li jipprovdi lill-KESE bi struttura flessibbli u orizzontali li tippermettilu:

  • janalizza kif jaħdem is-Suq Uniku;
  • jidentifika l-problemi u l-ostakli; u
  • jipproponi soluzzjonijiet.

L-SMO jorganizza seduti pubbliċi dwar kwistjonijiet ta’ importanza partikolari, sabiex jikkonsulta l-iżjed firxa wiesgħa possibbli ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

L-SMO żviluppa wkoll, bil-kooperazzjoni mill-qrib tal-Kummissjoni, bażi tad-data unika ddedikata għall-awtoregolazzjoni u l-koregolazzjoni Ewropej. Il-bażi tad-data tiffaċilita l-iskambju tal-informazzjoni u l-identifikazzjoni tal-aħjar prattiki.

Downloads

Final report on NEM

Technical annex

Summary of national missions

Presentation of the SMO