ES un Melnkalnes apvienotā konsultatīvā komiteja - Related Events