Reference number
19/2024

 

Šiuo metu, kai pasaulyje silpnėja demokratija, plinta dezinformacija, auga nepasitenkinimas dėl didėjančios infliacijos ir tvyro karo grėsmė, naujojo Europos Parlamento rinkimai turės lemiamos reikšmės.

Moldovoje ir Ukrainoje užaugintos sėklos lygiavertiškumas

Document Type
AC

Iniciatyva Euro HPC

Document Type
AC

Siekdamas atkreipti dėmesį į pilietinės visuomenės pastangas pažaboti tyliąją psichikos sveikatos sutrikimų epidemiją ES, EESRK parengė brošiūrą, kurioje pristatomi projektai, pretenduojantys į pilietinės visuomenės apdovanojimą už darbą psichikos sveikatos srityje. Brošiūrą galite rasti čia.

Siekdamas atkreipti dėmesį į pilietinės visuomenės pastangas pažaboti tyliąją psichikos sveikatos sutrikimų epidemiją ES, EESRK parengė brošiūrą, kurioje pristatomi projektai, pretenduojantys į pilietinės visuomenės apdovanojimą už darbą psichikos sveikatos srityje. Brošiūrą galite rasti čia.

Skaitykite daugiau

Siekdamas atkreipti dėmesį į pilietinės visuomenės pastangas pažaboti tyliąją psichikos sveikatos sutrikimų epidemiją ES, EESRK parengė brošiūrą, kurioje pristatomi projektai, pretenduojantys į pilietinės visuomenės apdovanojimą už darbą psichikos sveikatos srityje. Brošiūrą galite rasti čia.

Skaitykite mažiau

Kovo 4–7 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pirmą kartą surengė Pilietinės visuomenės savaitę, kurios metu daugiau kaip 800 pilietinės visuomenės organizacijų ir jaunimo grupių atstovų susirinko aptarti artėjančius rinkimus ir ES ateitį. Jų parengtos rekomendacijos bus įtrauktos į liepos mėn. EESRK rezoliuciją, kurioje bus nurodyta, ko pilietinė visuomenė tikisi iš būsimos Europos Parlamento ir Komisijos vadovybės.

Kovo 4–7 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pirmą kartą surengė Pilietinės visuomenės savaitę, kurios metu daugiau kaip 800 pilietinės visuomenės organizacijų ir jaunimo grupių atstovų susirinko aptarti artėjančius rinkimus ir ES ateitį. Jų parengtos rekomendacijos bus įtrauktos į liepos mėn. EESRK rezoliuciją, kurioje bus nurodyta, ko pilietinė visuomenė tikisi iš būsimos Europos Parlamento ir Komisijos vadovybės.

Pilietinės visuomenės s...Skaitykite daugiau

Kovo 4–7 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pirmą kartą surengė Pilietinės visuomenės savaitę, kurios metu daugiau kaip 800 pilietinės visuomenės organizacijų ir jaunimo grupių atstovų susirinko aptarti artėjančius rinkimus ir ES ateitį. Jų parengtos rekomendacijos bus įtrauktos į liepos mėn. EESRK rezoliuciją, kurioje bus nurodyta, ko pilietinė visuomenė tikisi iš būsimos Europos Parlamento ir Komisijos vadovybės.

Pilietinės visuomenės savaitę sudaro penkios svarbios iniciatyvos: Pilietinės visuomenės dienos, Europos piliečių iniciatyvos diena, „Tavo Europa, tavo balsas!“, Pilietinės visuomenės apdovanojimas ir Žurnalistų seminaras. Savaitės tikslai yra šie:

 • įgalinti piliečius dalyvauti sprendžiant ES klausimus ir naudotis savo demokratinėmis teisėmis;
 • nustatyti ir šalinti grėsmes demokratinėms vertybėms, tai gali būti, pavyzdžiui, dezinformacija ir rinkėjų apatija, ir
 • rinkti pilietinės visuomenės rekomendacijas, kurios bus įtrauktos į būsimus ES planus.

Pirmosios įžvalgos, kurias pilietinės visuomenės organizacijos norėtų pateikti naujiesiems ES vadovams, apima lankstų valdymą, įtraukią politiką ir tvarią ateitį visiems europiečiams.

Kova su klaidinga informacija

Rengiantis Europos Parlamento rinkimams jaunimo atstovai ir žurnalistai išreiškė susirūpinimą dėl sparčiai plintančios klaidingos informacijos ir didėjančios poliarizacijos internete, pabrėždami, kad reikia patikimų teisinių sistemų. Pilietinė visuomenė ragina vyriausybes, mokyklas ir technologijų įmones bendradarbiauti, kad būtų skatinamas skaitmeninis raštingumas, puoselėjant žinių turtingą ir įtraukią interneto aplinką.

Žmonėms ir planetai tarnaujanti ekonomika

Pilietinės visuomenės atstovai paragino pereiti nuo vien į augimą orientuoto požiūrio prie holistinio požiūrio, pirmenybę teikiant gerovei ir klestėjimui atsižvelgiant į aplinkosaugos ribas. Šiuo tikslu jaunimo organizacijos siūlo parengti direktyvą dėl įmonių tvarumo ir ragina nustatyti specialius mokesčius aplinkai kenksmingoms prekėms.

Dalyviai taip pat pabrėžė ES vaidmenį skaitmeninėje pertvarkoje, ragindami imtis etiškos lyderystės dirbtinio intelekto srityje ir piliečių švietimo. Šiomis priemonėmis siekiama užtikrinti atsakingą ekonomikos augimą ir įgalinti piliečius prisitaikyti prie kintančios technologinės aplinkos.

Jaunimo įgalinimas

Pilietinė visuomenė primygtinai ragino įgalinti jaunimą kurti Europos ateitį. Dalyvavusieji pasisakė už tai, kad būtų nustatytas visų ES politikos priemonių „jaunimo testas“, siekiant įvertinti jų poveikį jaunesnėms kartoms. Visų pirma, jaunimo grupės pasiūlė Europos Parlamento rinkimuose nustatyti kvotas jaunimui, kad būtų padidintas atstovavimas jam.

Demokratijos stiprinimas

Dalyviai paragino užtikrinti atsparesnę ir įtraukesnę demokratiją ir struktūrinį pilietinį dialogą visais valdžios lygmenimis. Šiuo dialogu ir gebėjimų stiprinimu siekiama paremti ES šalių kandidačių pilietinę visuomenę, kurti saugią ir palankią aplinką jai klestėti Europoje.

Vien pasiūlymų nepakanka

Pilietinės visuomenės savaitė parodė Europos piliečių iniciatyvos (EPI) stipriąsias ir silpnąsias puses. Pripažindami iniciatyvos sėkmę, dalyviai išreiškė nusivylimą dėl pasyvaus Europos institucijų reagavimo. Jie paragino pateikti esminių atsakymų į Europos piliečių iniciatyvas, stiprinti partnerystes ir skatinti piliečių dalyvavimą dalijantis gerąja patirtimi.

Ateities planai

Šios rekomendacijos bus įtrauktos į rengiamą EESRK rezoliuciją, kurioje bus išdėstyti pilietinės visuomenės lūkesčiai kitos kadencijos Europos Parlamentui ir Komisijai. (gb)

Skaitykite mažiau

 

 • Pilietinės visuomenės savaitė: Europos pilietinė visuomenė parengė darbotvarkę būsimiems ES vadovams
 • EESRK pilietinės visuomenės apdovanojimą psichikos sveikatos srityje laimėjo Airijos organizacija „Third Age Foundation“
 • Christian Moos: Demokratijos gynimo dokumentų rinkinys: Komisija raginama atšaukti direktyvą
 • Bruno Kaufmann: Kodėl Europos piliečių iniciatyva lemia daug daugiau, nei manome?
 • Pilietinės visuomenės savaitė: Europos pilietinė visuomenė parengė darbotvarkę būsimiems ES vadovams
 • EESRK pilietinės visuomenės apdovanojimą psichikos sveikatos srityje laimėjo Airijos organizacija „Third Age Foundation“
 • Christian Moos: Demokratijos gynimo dokumentų rinkinys: Komisija raginama atšaukti direktyvą
 • Bruno Kaufmann: Kodėl Europos piliečių iniciatyva lemia daug daugiau, nei manome?
Skaitykite daugiau
 • Pilietinės visuomenės savaitė: Europos pilietinė visuomenė parengė darbotvarkę būsimiems ES vadovams
 • EESRK pilietinės visuomenės apdovanojimą psichikos sveikatos srityje laimėjo Airijos organizacija „Third Age Foundation“
 • Christian Moos: Demokratijos gynimo dokumentų rinkinys: Komisija raginama atšaukti direktyvą
 • Bruno Kaufmann: Kodėl Europos piliečių iniciatyva lemia daug daugiau, nei manome?
Skaitykite mažiau

Naujoje mūsų leidinio rubrikoje „Aš balsuosiu. O tu?“, kuri bus publikuojama iki 2024 m. birželio mėn., kalbėsimės su įvairiais svečiais apie tai, kaip galima ir kodėl reikia dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose. Šio leidinio viešnia – 19 metų studentė iš Graikijos Konstantina Manoli, kuri dalyvavo šių metų renginyje „Tavo Europa, tavo balsas“.

Naujoje mūsų leidinio rubrikoje „Aš balsuosiu. O tu?“, kuri bus publikuojama iki 2024 m. birželio mėn., kalbėsimės su įvairiais svečiais apie tai, kaip galima ir kodėl reikia dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose. Šio leidinio viešnia – 19 metų studentė iš Graikijos Konstantina Manoli, kuri dalyvavo šių metų renginyje „Tavo Europa, tavo balsas“. 

Pirmą kartą per Pilietinės visuo...Skaitykite daugiau

Naujoje mūsų leidinio rubrikoje „Aš balsuosiu. O tu?“, kuri bus publikuojama iki 2024 m. birželio mėn., kalbėsimės su įvairiais svečiais apie tai, kaip galima ir kodėl reikia dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose. Šio leidinio viešnia – 19 metų studentė iš Graikijos Konstantina Manoli, kuri dalyvavo šių metų renginyje „Tavo Europa, tavo balsas“. 

Pirmą kartą per Pilietinės visuomenės savaitę surengtame išskirtiniame EESRK jaunimo renginyje susirinko daugiau kaip 100 jaunuolių iš visos ES, šalių kandidačių ir Jungtinės Karalystės dalyvauti diskusijose apie demokratiją ir Europos ateitį.

Konstantina Manoli Graikijos Jonijos universitete studijuoja užsienio kalbas ir vertimą raštu ir žodžiu. Ji yra entuziastinga kalbininkė, aistringai besidominti politinėmis diskusijomis ir pasauliniais reikalais.

Skaitykite mažiau

Gerbiami skaitytojai,

Šiame numeryje norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į Pilietinės visuomenės savaitę – pavyzdinį renginį, kurį EESRK savo patalpose suorganizavo kovo pradžioje.

Gerbiami skaitytojai,

Šiame numeryje norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į Pilietinės visuomenės savaitę – pavyzdinį renginį, kurį EESRK savo patalpose suorganizavo kovo pradžioje.

Iki Europos Parlamento rinkimų likus mažiau nei 100 dienų, Pilietinės visuomenės savaitė suteikė EESRK unikalią galimybę suburti žmones iš visų visuomenės sluoksnių ir aptarti, kas jiems svarbu ir kokios Europos ateities jie nori. Visą savaitę daugiau nei 800 pilietinės visuomenės org...Skaitykite daugiau

Gerbiami skaitytojai,

Šiame numeryje norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į Pilietinės visuomenės savaitę – pavyzdinį renginį, kurį EESRK savo patalpose suorganizavo kovo pradžioje.

Iki Europos Parlamento rinkimų likus mažiau nei 100 dienų, Pilietinės visuomenės savaitė suteikė EESRK unikalią galimybę suburti žmones iš visų visuomenės sluoksnių ir aptarti, kas jiems svarbu ir kokios Europos ateities jie nori. Visą savaitę daugiau nei 800 pilietinės visuomenės organizacijų ir jaunimo grupių atstovų dalijosi savo mintimis, kad suformuluotų pagrindines idėjas ir lūkesčius, kurie bus perduoti būsimiems ES vadovams. Žinia, kurią esu įpareigotas perduoti, yra aiški – žmonės nori daugiau demokratijos ir jaunimo dalyvavimo, mažiau melagingų naujienų ir ekonomikos, kuri būtų naudinga visiems. Europa negali sau leisti nepaisyti pilietinės visuomenės – tikrosios mūsų demokratijos sergėtojos – nuomonės.

Pilietinės visuomenės savaitės metu įgytos įžvalgos bus įtrauktos į EESRK rezoliuciją dėl Europos Parlamento rinkimų. Pirmąsias Pilietinės visuomenės savaitės įžvalgas rasite EESRK interneto svetainėje.

Rengdamiesi rinkimams taip pat stipriname santykius su Europos Parlamentu. Vasario 27 d. su Europos Parlamento Pirmininke Roberta Metsola pasirašiau susitarimo memorandumą, kuriuo siekiama stiprinti abiejų institucijų bendradarbiavimą. Mūsų institucijos propaguoja Europos Parlamento rinkimus, skatindamos didesnį rinkėjų, ypač nebalsuojančiųjų ir pirmą kartą balsuojančiųjų, aktyvumą ir kovodamos su manipuliavimu informacija. EESRK sutelks savo platų partnerių tinklą, apimantį visą ES ir atstovaujantį darbdaviams, darbuotojams ir pilietinės visuomenės organizacijoms, kad jie galėtų visapusiškai atlikti savo vaidmenį. Susitarimas yra labai svarbus žingsnis siekiant suteikti postūmį 2024 m. Europos Parlamento rinkimams.

EESRK siekia suteikti galių pilietinės visuomenės organizacijoms ne tik Europos Sąjungoje, bet ir užsienyje. Vasario mėn. oficialiai paskelbėme „Narių iš šalių kandidačių“ iniciatyvą – tai buvo lūžio taškas EESRK istorijoje. Iniciatyvą į EESRK darbą įtraukti narius iš šalių kandidačių labai palankiai įvertino inauguracijos ceremonijoje dalyvavę svečiai: Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Věra Jourová, Juodkalnijos Ministras Pirmininkas Milojko Spajić ir Albanijos ministras pirmininkas Edi Rama. Į pilietinės visuomenės ekspertų, kurie artimiausiais mėnesiais dalyvaus Komiteto darbe, grupę iš viso buvo atrinktas 131 narys iš šalių kandidačių. Mūsų bendras tikslas – siekti, kad visos šalys kandidatės palaipsniui artėtų prie ES ir, vykstant deryboms, vis labiau integruotųsi į ES.

Gerai veikiančiai demokratijai būtina gyvybinga pilietinė visuomenė ir tvirtas socialinis dialogas. Narių iš šalių kandidačių įtraukimas į mūsų darbą yra teigiamas ir logiškas žingsnis į priekį stiprinant demokratiją Europoje.

Oliver Röpke

EESRK pirmininkas

Skaitykite mažiau

Mūsų skiltyje „Klausimas...“ paprašėme EESRK nario ir EESRK nuomonės „ES miškai. Nauja ES miškų stebėsenos sistema ir strateginiai planai“ pranešėjo Florian Marin pasidalyti su mumis EESRK reikalavimais dėl šios sistemos, atsižvelgiant į miškų svarbą siekiant ES klimato ir tvarumo tikslų.

Mūsų skiltyje „Klausimas...“ paprašėme EESRK nario ir EESRK nuomonės „ES miškai. Nauja ES miškų stebėsenos sistema ir strateginiai planai“ pranešėjo Florian Marin pasidalyti su mumis EESRK reikalavimais dėl šios sistemos, atsižvelgiant į miškų svarbą siekiant ES klimato ir tvarumo tikslų.

Skaitykite mažiau...Skaitykite daugiau

Mūsų skiltyje „Klausimas...“ paprašėme EESRK nario ir EESRK nuomonės „ES miškai. Nauja ES miškų stebėsenos sistema ir strateginiai planai“ pranešėjo Florian Marin pasidalyti su mumis EESRK reikalavimais dėl šios sistemos, atsižvelgiant į miškų svarbą siekiant ES klimato ir tvarumo tikslų.

Skaitykite mažiau

Mūsų kviestinis rašytojas yra EESRK narys ir nuomonės „Demokratijos gynimo dokumentų rinkinys“ pranešėjas Christian Moos. Jis išvardijo priežastis, dėl kurių EESRK nepritaria Komisijos pasiūlymams, dėl kurių, juos paskelbus praėjusių metų gruodžio mėn. kilo nemažas triukšmas.

Mūsų kviestinis rašytojas yra EESRK narys ir nuomonės „Demokratijos gynimo dokumentų rinkinys“ pranešėjas Christian Moos. Jis išvardijo priežastis, dėl kurių EESRK nepritaria Komisijos pasiūlymams, dėl kurių, juos paskelbus praėjusių metų gruodžio mėn. kilo nemažas triukšmas.

Skaitykite mažiau...Skaitykite daugiau

Mūsų kviestinis rašytojas yra EESRK narys ir nuomonės „Demokratijos gynimo dokumentų rinkinys“ pranešėjas Christian Moos. Jis išvardijo priežastis, dėl kurių EESRK nepritaria Komisijos pasiūlymams, dėl kurių, juos paskelbus praėjusių metų gruodžio mėn. kilo nemažas triukšmas.

Skaitykite mažiau