EESRK jau priima paraiškas dėl pilietinės visuomenės apdovanojimo už psichikos sveikatos problemų sprendimą

Pilietinės visuomenės organizacijos, pavieniai asmenys ir privačios įmonės jau gali registruoti savo ne pelno projektus EESRK apdovanojimui už europiečių psichinės gerovės rėmimą gauti.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pilietinės visuomenės apdovanojimą teiks 14-tąjį kartą. Šių metų tema pasirinkęs psichikos sveikatą, EESRK apdovanos kūrybiškus ir novatoriškus ne pelno projektus, kuriais padedama psichikos sveikatos sutrikimų turintiems asmenims ir sukuriama jų psichinei gerovei palanki aplinka tiek individualiai, tiek bendromis pastangomis.

Iš viso ne daugiau kaip penkiems nugalėtojams bus skirta 50 000 EUR.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. rugsėjo 30 d. 10.00 val. (Briuselio laiku).

Apdovanojimo įteikimo ceremonija veikiausiai bus surengta per EESRK pilietinės visuomenės savaitę, kuri vyks 2024 m. pavasarį.

Šio pavyzdinio EESRK pilietinės visuomenės apdovanojimo tikslas – didinti informuotumą apie išskirtinį pilietinės visuomenės indėlį kuriant Europos tapatybę bei pilietiškumą ir propaguojant bendras vertybes, skatinančias Europos integraciją. Kasmet teikiamo apdovanojimo tikslas – atkreipti dėmesį į vis skirtingą, ES itin aktualią temą.

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS?

Paraiškas gali teikti visos pilietinės visuomenės organizacijos, oficialiai įregistruotos Europos Sąjungoje ir veikiančios vietos, regionų, nacionaliniu ar Europos lygmeniu. Apdovanojimas taip pat gali būti skiriamas asmenims, kurie gyvena ES, taip pat ES registruotoms ar veikiančioms įmonėms, jei jų projektais jokiu būdu nesiekiama pelno.

Visos konkursui siūlomos iniciatyvos ir projektai turi būti vykdomi Europos Sąjungoje. Jie turi būti jau įgyvendinti arba vis dar įgyvendinami. Projektai, kurie yra suplanuoti, bet iki 2023 m. rugsėjo 30 d. dar nebus pradėti įgyvendinti, negali dalyvauti konkurse.

Visų reikalavimų aprašymą ir internetinę paraiškos formą rasite mūsų tinklalapyje.

KOKIOS PROJEKTŲ TEMOS ATITINKA APDOVANOJIMO REIKALAVIMUS?

Kad atitiktų reikalavimus, projektai ir iniciatyvos turi atitikti bent vieną tinkamumo kriterijų, pateiktų 14-osios EESRK pilietinės visuomenės premijos konkurso taisyklėse, kurias galima rasti specialioje EESRK interneto svetainėje.

Be kita ko, projektais gali būti siekiama užkirsti kelią psichosocialinei rizikai darbe ir su ja kovoti, skatinti palankią kultūrą darbo vietoje, padėti žmonėms, kuriems gresia psichikos sveikatos problemos, teikti pagalbą krizės atveju ir užtikrinti į asmenį orientuotas psichikos sveikatos paslaugas.

Jais taip pat gali būti siekiama patenkinti nepalankioje padėtyje esančių grupių ir senėjančios visuomenės psichikos sveikatos poreikius arba skatinti vaikų ir paauglių psichinę gerovę, sprendžiant tokias problemas kaip psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas ir piktnaudžiavimas jomis, kibernetinė priklausomybė, jaunimo smurtas ir patyčios.

Atitinkančiais reikalavimus bus laikomi ir projektai, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama darbui su bendruomenėmis, pavyzdžiui, vietos bendruomenių įgalinimas, bendruomenių dalyvavimui skirtų tinklų kūrimas ir psichikos sveikatai palankios aplinkos kūrimas. Žinių apie psichikos sveikatą gerinimas ir kova su stigmatizacija, dėl kurios žmonės dažnai vengia ieškoti pagalbos, taip pat gali būti apdovanojimo vertos temos.

EESRK tikisi, kad jo teikiamu apdovanojimu bus pagerbtos ir paviešintos nevalstybinių subjektų dedamos pastangos padėti žmonėms, susiduriantiems su psichikos sveikatos problemomis. Juo taip pat siekiama skatinti jau vykdomus projektus ir įkvėpti naujas iniciatyvas, taip pabrėžiant, kad tokie projektai gali padėti pažaboti šios nebylios epidemijos plitimą ES.

Jei norite pateikti paraišką, spustelėkite čia.

IŠSAMIAU APIE ŠIŲ METŲ APDOVANOJIMO TEMĄ

COVID-19 pandemijos metu ir po jos Europa patyrė beprecedentį psichikos sveikatos patologijų ir sutrikimų šuolį. Nerimas ir depresija buvo ypač paplitę tarp vyresnio amžiaus žmonių ir pažeidžiamų grupių, visų pirma su tuo susidūrė jaunimas, o skaičiai rodo, kad kai kuriose Europos šalyse depresijos simptomai 18–29 m. jaunuoliams pasireiškia daugiau nei dvigubai dažniau.

Dėl didelio psichikos sveikatos problemų poveikio ES gyventojams – maždaug 4 proc. mirčių per metus yra susijusios su psichikos sveikatos ir elgesio sutrikimais, taip pat dėl tiesioginių ir netiesioginių išlaidų psichikos sveikatos problemoms, sudarančių beveik 4 proc. BVP, psichikos sveikata tapo vienu svarbiausių ES politinės darbotvarkės klausimų.

EESRK savo veikloje taip pat daug dėmesio skiria psichikos sveikatai. Jis paragino priimti privalomus teisės aktus, kad būtų užkirstas kelias psichosocialinei rizikai darbe, ir ragina stiprinti ES ir nacionalinio lygmens psichikos sveikatos skatinimo priemones.

Skirdamas savo 2023 m. apdovanojimą šiai visiems svarbiai temai, EESRK nori pripažinti itin svarbų pilietinės visuomenės vaidmenį psichikos sveikatos priežiūros ir prevencijos srityje. Pilietinė visuomenė užpildo visuomenės sveikatos sistemos spragas, atsižvelgdama į ypatingus pažeidžiamų grupių poreikius. Palaikydama glaudžius ryšius su vietos bendruomenėmis, ji teikia būtiniausią pagalbą tiek oficialiai, tiek neoficialiai ir pasiekia dažnai nepastebimus gyventojus.

ANKSTESNĖS PILIETINĖS VISUOMENĖS APDOVANOJIMŲ TEMOS

2022 m. išimties tvarka EESRK apdovanojimą skyrė dviem temoms – jaunimui ir Ukrainai. 2021 m. apdovanojimas buvo skirtas už klimato srities projektus, kuriais skatinama teisinga pertvarka. 2020 m. EESRK pakeitė savo pilietinės visuomenės apdovanojimą vienkartine pilietinio solidarumo premija, kuri buvo skirta kovai su COVID-19. Ankstesniais metais buvo nagrinėtos lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo, europinės tapatybės, kultūros paveldo, migracijos ir kitos svarbios temos.

Work organisation