EESRK ragina parengti ES veiksmų planą teisingoms ir tvarioms pasaulinėms tiekimo grandinėms užtikrinti

Tebesitęsianti COVID-19 krizė parodė, kokios pažeidžiamos yra pasaulinės tiekimo grandinės. Ji taip pat atskleidė darbuotojų pažeidžiamumą ir neigiamą verslo veiklos šiandienos tiekimo grandinėse poveikį socialiniu, sveikatos ir saugos požiūriu. Lemiamu momentu, kai reikia imtis konkrečių politinių veiksmų ir sprendimų, ES pirmininkaujanti Vokietija ir Europos Parlamentas paprašė EESRK pateikti savo rekomendacijas. Dviejose rugsėjo mėn. plenarinėje sesijoje priimtose nuomonėse EESRK ragina Europos Komisiją parengti Europos veiksmų planą ir nustatyti privalomus išsamaus patikrinimo įpareigojimus, kurių būtų laikomasi pasaulinėse tiekimo grandinėse.

Tiriamojoje nuomonėje EESRK ragina parengti Europos veiksmų planą dėl žmogaus teisių, deramo darbo ir tvarumo pasaulinėse tiekimo grandinėse, pirmiausia priimant privalomus tarpsektorinius ES teisės aktus dėl žmogaus teisių išsamaus patikrinimo ir atsakingo verslo. Plati apibrėžtis turėtų apimti žmogaus teises, įskaitant darbuotojų bei profesinių sąjungų teises, ir turėtų remtis įvairiomis tarptautinėmis priemonėmis.

Rengdamas nuomonę dėl veiksmų plano EESRK taip pat teikė konsultacijas Europos Parlamentui dėl teisinės iniciatyvos, kuria įmonių praktikoje būtų nustatyti privalomi žmogaus teisių ir poveikio aplinkai išsamaus patikrinimo įpareigojimai. Iniciatyva, apie kurią 2020 m. balandžio mėn. informavo Europos Komisijos narys Didier Reynders ir kuri turėtų būti paskelbta 2021 m., reiškia, kad ES veikiančios įmonės būtų teisiškai įpareigotos nustatyti savo veiklos neigiamą poveikį žmogaus ir darbuotojų teisėms ir aplinkai, užkirsti tokiam poveikiui kelią, jį sušvelninti ir už jį atsakyti. (dgf)