EGSO poziva na izradu akcijskog plana EU-a za osiguravanje pravednih i održivih globalnih lanaca opskrbe

Koronakriza je razotkrila krhkost lanaca opskrbe, ali i ranjivost radnika i negativne socijalne, zdravstvene i sigurnosne posljedice poslovnih aktivnosti unutar današnjih lanaca opskrbe. U ovom ključnom trenutku za konkretno političko djelovanje i donošenje odluka njemačko predsjedništvo EU-a i Europski parlament zatražili su od EGSO-a da iznese svoje preporuke. U dvama mišljenjima usvojenima na rujanskom plenarnom zasjedanju Odbor poziva Europsku komisiju da razvije europski akcijski plan i uvede obvezu dužne pažnje u globalnim lancima opskrbe.

Jedno od njih je razmatračko mišljenje u kojemu EGSO poziva na izradu europskog akcijskog plana za ljudska prava, dostojanstven rad i održivost globalnih lanaca opskrbe, koji bi se oslanjao na obvezujuće međusektorske pravne propise EU-a o obvezi dužne pažnje u pogledu ljudskih prava i o odgovornom poslovnom ponašanju. Šira definicija trebala bi obuhvaćati ljudska prava, uključujući prava radnika i sindikata, te biti utemeljena na nizu međunarodnih instrumenata.

Usporedno s radom na akcijskom planu, EGSO savjetuje Europski parlament o europskoj pravnoj inicijativi kojom se uvodi obveza dužne pažnje u pogledu ljudskih prava i utjecaja poslovnih praksi na okoliš. Inicijativom koju je u travnju 2020. najavio europski povjerenik Didier Reynders i čije se pokretanje očekuje 2021. uvest će se pravna obveza za poduzeća koja posluju u EU-u da utvrđuju, sprečavaju, ublažavaju i snose odgovornost za negativne posljedice svojih aktivnosti na ljudska prava i prava radnika te na okoliš. (dgf)