Novi pakt o migracijama i azilu – nedovoljno solidarnosti i prevelik teret za države prvog ulaska

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) pozdravio je novi pakt o migracijama i azilu, ali tvrdi da će se njegovi prijedlozi teško provesti i da ih se ne može smatrati jasnim korakom prema stvaranju otporne zajedničke strategije EU-a o migraciji i azilu usmjerene na budućnost. U dvama mišljenjima u kojima analizira nekoliko prijedloga uredbi kojima se uređuju upravljanje azilom i postupci azila, EGSO navodi da novi pakt možda neće moći osigurati pravednu i učinkovitu obradu zahtjeva za azil.

Naprotiv, teret odgovornosti i problemi zemalja prvog ulaska samo će se povećati jer se predloženi mehanizam solidarnosti, zamišljen da se njime regulira kontrola migracijskih tokova na granicama, temelji na hipotetskom i dobrovoljnom sustavu solidarnosti.

To znači da će, u skladu s tim mehanizmom, države članice moći odabrati žele li sudjelovati u premještanju ili sponzorstvu vraćanja osoba u nezakonitom položaju. Međutim, nema ni riječi o poticajima da se države potaknu na sudjelovanje ili jasnih kriterija o tome u kojoj mjeri bi svaka zemlja trebala sudjelovati.

Dodamo li tome i nove prijedloge iz pakta o prethodnim dubinskim provjerama i graničnim kontrolama, što će vjerojatno dovesti do složenih i dugotrajnih postupaka na vanjskim granicama EU-a, mehanizam bi mogao dovesti do transformacije zemalja prvog ulaska u velike centre za zadržavanje ili za prihvat prije odlaska, čime će se povećati vjerojatnost da dođe do kršenja ljudskih prava i do pritiska na lokalne zajednice.

„Zadovoljni smo time što se u uredbama predloženima u okviru pakta poziva na načela solidarnosti i pravednu podjelu odgovornosti, ali su obveze solidarnosti država prvog ulaska nerazmjerno velike”, rekao je izvjestitelj za mišljenje o upravljanju azilom Dimitris Dimitriadis.

Panagiotis Gkofas, izvjestitelj za mišljenje o postupcima azila, izrazio je bojazan da će se predloženim uredbama u konačnici pod velikim teretom naći države članice na jugu Europe: „One će na kraju de facto biti prisiljene odbijati brojne zahtjeve za azil, čak i one koji ispunjavaju uvjete za dodjelu azila, kako bi izbjegle zadržavanje sve većeg broja ljudi u neljudskim uvjetima.”

„Neizbježna posljedica jest da uredbe neće biti moguće provoditi te se neće uspjeti postići željezni rezultati”, zaključio je. (ll)