Catagóir na bhFeirmeoirí

This page is also available in

I gCatagóir na bhFeirmeoirí faoi láthair tá comhaltaí ó Ghrúpa Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta agus ó Ghrúpa na bhFostóirí. Is ionadaithe ón earnáil talmhaíochta, ón earnáil agraibhia agus ón earnáil foraoiseachta iad a comhaltaí.

Is é is príomhaidhm di páirt a ghlacadh i ndíospóireacht fhadréimseach, oscailte ar na seasaimh agus na línte beartais a ghlacann lucht na dtionscal príomhúil san Aontas Eorpach. A lán comhaltaí sa chatagóir seo, is ionadaithe iad ar eagraíochtaí feirmeoirí agus eagraíochtaí úinéirí foraoiseacha. Féachann siad le faisnéis atá cothrom le dáta a chur ar fáil agus a roinnt maidir lena gcuid earnálacha speisialaithe ina dtíortha dúchais, chomh maith le béim a leagan ar na dálaí éagsúla atá i réim iontu agus na dálaí sin a scrúdú.

Tá sé d’aidhm ag an gcatagóir freisin seasaimh a bhunú maidir le príomhchuspóirí beartais talmhaíochta agus tuaithe an Aontais Eorpaigh, go háirithe i gcomhthéacs athchóirithe ar an gComhbheartas Talmhaíochta. Cé go leagann siad tábhacht thar na bearta ar an gcomhar idir eagraíochtaí earnála laistigh den Choiste féin agus go bhféachann siad le cur leis an gcomhar idir grúpaí an Choiste, creideann comhaltaí na catagóire freisin nach mór an comhordú le heagraíochtaí ar leibhéal an Aontais agus institiúidí eile an Aontais a neartú.

Is é Grúpa Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta a chuireann rúnaíocht na catagóire ar fáil.