Szociálpolitika

Az EU-ban 25 millió munkanélküli él, és 122 millió főt veszélyeztet az elszegényedés vagy a társadalmi kirekesztettség. Ezek a számok erőteljesebb gazdasági konvergenciát sürgetnek, az európai polgárok életének jobbítása érdekében. Míg a befogadó és aktív munkaerőpiaci politikák döntő jelentőségűek ahhoz, hogy az emberek tisztességes munkahelyekhez jussanak, az igazságos és hatékony jóléti rendszereknek abban van döntő szerepük, hogy szociális védelmet biztosítsanak mindenki számára, és biztosítsák a társadalmi befogadást azok számára, akik még mindig ki vannak rekesztve a társadalomból.

A szociális ügyekbe beletartoznak a tisztességes munkahelyek, a szociális biztonság, a védelem és a befogadás, a szegénység csökkentése, a nemek közötti egyenlőség, emellett a fogyatékossággal élők, a gyermekek és a családok, a fiatalok, az idősek és a kisebbségek – pl. a romák – szükségletei, az egészségügyhöz, az igazságszolgáltatáshoz, az oktatáshoz, a kultúrához és a sporthoz való hozzáférés, az önkéntesség és az aktív polgári szerepvállalás. Minden alterület arra összpontosít, hogy az embereket egyenlő alapon helyezze a szociális politika középpontjába, a fő uniós szintű politikai eszköz pedig a szociális jogok európai pillére.

Szorosan ide kapcsolódó témák a foglalkoztatás, az oktatás és képzés, a migráció és menekültügy, az alapvető jogok és a polgárok jogai, amelyek tekintetében szintén elsősorban a „Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós polgárság” (SOC) szekció illetékes. A „munkaerőpiac megfigyelőközpontja”, amely a SOC szekción belül működik, kifejezetten az európai munkaerőt és munkaerőpiacot érintő kihívásokat követi nyomon. „A fogyatékossággal élők jogai” és „A romák integrációja” tematikus  tanulmányozócsoportok az elnevezésben megjelölt specifikus kérdésekkel foglalkoznak. Ezenfelül az e területen kidolgozott véleményeivel az EGSZB jelentős szociális vívmányokat ért el.