Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

EESC opinion: Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

ELi erakorraliste meetmete ja vastupanuvõime jälgimine energiavaldkonnas

 

Põhipunktid

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee:

  • soovitab võtta liikmesriikides vastu ühtsed meetmed, et tagada võrdsed tingimused, välja arvatud oluliste rajatiste või olulise taristuga seotud aspektides;
  • rõhutab, et ELi poliitika peab tugevdama Euroopa Liidu pikaajalist visiooni kaksikülemineku saavutamiseks, võttes kindla kohustuse vältida inimeste kõrvalejätmist, minnes kaugemale ajutiste meetmete vastuvõtmisest, et leevendada energiahindade lühiajalist tõusu;
  • leiab, et stabiilsed ja prognoositavad taastuvenergia toetuskavad peavad seega olema suunatud tegelikele pikaajalistele tootmiskuludele ja lahti seotud fossiilkütuste hindadest;
  • peab oluliseks kiirendada süsinikuvabade energiaallikate ulatuslikku kasutuselevõttu, lihtsustades loamenetlusi, et võimaldada kiiresti asendada sõltuvus kolmandate riikide fossiilkütustest, täita kliimamuutustega seotud kohustusi ja suurendada konkurentsivõimet.