Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

EESC opinion: Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

Sledování mimořádných opatření a odolnosti EU v oblasti energetiky

 

Hlavní body

 

EHSV:

  • doporučuje, aby členské státy přijaly jednotná opatření k zajištění rovných podmínek, s výjimkou aspektů týkajících se kritických zařízení nebo infrastruktury;
  • zdůrazňuje, že politika EU musí posílit dlouhodobou vizi, jak dosáhnout souběžné transformace a současně se důrazně zasadit o to, aby nikdo nezůstal opomenut. Tato vize se tak nesmí omezit na přijetí dočasných opatření ke zmírnění skokového nárůstu cen energie v krátkodobém měřítku;
  • domnívá se, že stabilní a předvídatelné mechanismy odměňování za zavedení obnovitelných zdrojů je tak nutno postupně odvozovat od skutečných dlouhodobých výrobních nákladů a oddělit je od cen fosilních paliv;
  • považuje za důležité urychlit široké zavádění bezuhlíkových zdrojů energie zjednodušením povolovacích postupů, abychom mohli rychle nahradit závislost na fosilních palivech třetích stran, dodržet své závazky týkající se změny klimatu a posílit konkurenceschopnost.