Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

EESC opinion: Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

Spremljanje izrednih ukrepov in odpornosti EU na področju energije

 

Glavne točke

 

EESO:

  • priporoča, da države članice sprejmejo enotne ukrepe za zagotovitev enakih pogojev, razen ko gre za vidike, povezane z bistvenimi objekti ali infrastrukturo;
  • poudarja, da mora politika EU dolgoročno vizijo o doseganju dvojnega prehoda okrepiti s trdno zavezo, da nihče ne bo zapostavljen, in višanja kratkoročnih cen energije ne blažiti zgolj z začasnimi ukrepi;
  • meni, da bi bilo treba stabilne in predvidljive sheme nagrajevanja v zvezi z energijo iz obnovljivih virov usmeriti v dejanske dolgoročne stroške proizvodnje in jih ločiti od cen fosilnih goriv;
  • meni, da je pomembno s poenostavitvijo postopkov izdajanja dovoljenj pospešiti obsežno uvedbo brezogljičnih virov energije, da bi hitro odpravili odvisnost od fosilnih goriv iz tretjih držav, izpolnili zaveze glede podnebnih sprememb in izboljšali konkurenčnost.