Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

EESC opinion: Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

Monitoring van buitengewone maatregelen en veerkracht van de EU op energiegebied

 

Hoofdpunten

 

Het EESC:

  • beveelt de lidstaten aan uniforme maatregelen te nemen om voor een gelijk speelveld te zorgen, behalve wanneer het gaat om essentiële voorzieningen of infrastructuur;
  • benadrukt dat de EU beter moet aangeven hoe ze de dubbele transitie op lange termijn denkt te realiseren zonder dat er iemand buiten de boot valt, en meer moet doen dan het nemen van tijdelijke maatregelen om de stijging van de energieprijzen op korte termijn te verlichten;
  • is van mening dat de vergoedingsregelingen voor hernieuwbare energie daarom stabiel en voorspelbaar moeten zijn, moeten worden afgestemd op de reële productiekosten op lange termijn en losgekoppeld moeten worden van de prijzen van fossiele brandstoffen;
  • vindt het belangrijk dat er vaart wordt gezet achter de grootschalige inzet van koolstofvrije energiebronnen door vergunningsprocedures te vereenvoudigen, zodat het mogelijk wordt om snel minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen van derden, de afspraken op het gebied van klimaatverandering na te komen en het concurrentievermogen te versterken.