Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

EESC opinion: Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

Overvågning af EU's ekstraordinære foranstaltninger og energimodstandsdygtighed

 

Hovedpunkter

 

EØSU:

  • anbefaler at vedtage ensartede foranstaltninger blandt medlemsstaterne for at sikre lige vilkår, undtagen for de aspekter, der vedrører væsentlige faciliteter eller infrastrukturer
  • understreger, at EU i sin politik er nødt til at styrke sin langsigtede vision for at realisere den dobbelte omstilling og samtidig være fast besluttet på at gøre alt for at undgå at nogen lades i stikken og gå endnu videre end blot at vedtage midlertidige foranstaltninger til afbødning af den kraftige stigning i energipriserne på kort sigt
  • er overbevist om, at stabile og forudsigelige godtgørelsesordninger for vedvarende energikilder derfor skal være rettet mod reelle langsigtede produktionsomkostninger og afkobles fra priserne på fossile brændstoffer
  • finder det vigtigt at fremme den storstilede udbredelse af kulstoffrie energikilder ved at forenkle godkendelsesprocesserne for at gøre det muligt hurtigt at erstatte afhængigheden af fossile brændstoffer fra tredjelande, overholde klimaforpligtelserne og styrke konkurrenceevnen.