Press releases

Pages

Displaying 41 - 50 of 300
29/08/2019
Reference number: 
37/2019

Taotluste esitamise tähtpäev: 6. september

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub kodanikuühiskonna organisatsioone ja üksikisikuid kogu Euroopa Liidus üles kandideerima kodanikuühiskonna auhinnale. Sel aastal keskendutakse algatustele, mis võitlevad sooliste stereotüüpide vastu, edendades naiste ja meeste võrdseid võimalusi ning võrdset kohtlemist kõigis majandus- ja ühiskonnaelu valdkondades.

18/07/2019
Reference number: 
35/2019

The 18 July plenary session of the European Economic and Social Committee (EESC) in Brussels played host to PR 35/2019, Finland's Minister of Social Affairs and Health, who presented the programme of the Finnish EU presidency. This includes a special focus on sustainability and the wellbeing of citizens. Minister Pekonen also listed enhancing the rule of law and EU values among its other priorities.

08/07/2019
Reference number: 
34/2019

Corporate taxes could the the most harmful form of taxation to economic growth. Contrary to public perception, there has been no reduction in corporate tax revenues in relation to GDP in the last 40 years. Countries that have reduced their corporate tax rates in recent years have seen increases in investment in the following years. There is no race to the bottom, rather to a middle range of some 20% corporate tax rate and revenues are stable or even increasing.

20/06/2019
Reference number: 
32/2019

The fight against climate change and the promotion of sustainable energy were high on the agenda at the June plenary session of the European Economic and Social Committee (EESC). At the end of the mandate of the current European Commission, Commissioner Maroš Šefčovič, Vice-President responsible for the Energy Union and EESC President, Luca Jahier engaged in a fruitful discussion on the future of Europe and took a firm stand: citizens must continue to be involved and consulted in the decisions on the transition to a carbon-neutral society.

11/06/2019
Reference number: 
29/2019

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tellitud uue uuringu kohaselt loovad piiriülesed teenused uusi töökohti ja majanduskasvu. Neil on positiivne mõju kõigile ELi riikidele ja eri liiki töökohtadele – nii tööjõu- kui ka teadmusmahukatele töökohtadele. Dokumendist selgub, et piiriüleste teenuste siseturu range reguleerimise vältimine on ELi majandusele kasulik. Piiriüleste teenuste osakaalu vähendamine 1 % võrra läheks ELi majandusele maksma umbes 8 miljardit eurot.

04/06/2019
CSP 2019 logo
Reference number: 
28/2019

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kuulutas välja konkursi 2019. aasta kodanikuühiskonna auhinnale. Käesoleva aasta teema on „Rohkem naisi Euroopa ühiskonnas ja majanduses” ning auhinnaga tunnustatakse innovaatilisi algatusi ja projekte, mille eesmärk on võidelda naiste ja meeste võrdsete võimaluste ja nende võrdse kohtlemise eest kõigis majandus- ja ühiskonnaelu valdkondades.

24/05/2019
Reference number: 
27/2019

The 25th anniversary of the European Economic Area (EEA) Agreement, in force since 1994, was the main topic of the EEA Consultative Committee meeting that took place on 23 and 24 May. This committee, which represents employers, workers and other civil society players of EEA member states, insisted on the importance of completing the internal market and taking into account its social dimension.

Pages