Portugal: avalikel meeleavaldustel kõlab: „Ei sõjale! Rahu poolt!“

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige Fernando Manuel Mauricio De Carvalho

10. märtsil toimus Lissabonis Largo de Camõesi väljakul tugevas vihmasajus avalik meeleavaldus, kus meeleavaldajad võtsid sõna sõja, sanktsioonide ja isikute vastu, kes saavad kasu relvade müügist või kasutavad sõda militariseerimise ettekäändena. Meeleavaldused toimusid ka riigi teistes osades.

Lissaboni protestijad kandsid siniseid või valgeid lippe, millel olid käsitsi joonistatud tuvi ja sõna „rahu“. „Lõpetage sõda, andke rahule võimalus!“ oli ürituse läbiv sõnum, millele keskenduti ka mitmes kõnes. Sõnavõtjate hulgas oli ka João Coelho Portugali Töötajate Keskliidust (CGTP-IN). Ta mõistis hukka „sõjapistrikud“, kes koonduvad Euroopas, et suurendada relvastust, ja need, kes saavad nüüd relvade müügiga rikkaks.

Portugali Töötajate Keskliit väljendas solidaarsust sõjaohvritest töötajate ja rahvastega, eelkõige Ukrainas elavate inimestega. Organisatsioon on oma tegevuses alati juhindunud rahu eest seismise ja sõja hukkamõistmise põhimõtetest, rõhutades vajadust lõpetada sõda ja anda võimalus rahule.

Me kutsume üles dialoogile, et leida konfliktile rahumeelne lahendus. Sõda ei ole lahendus ning me tunneme muret Ukraina ja kõigi teiste riikide töötajate ja inimeste pärast, kuna just nemad kannatavad esmalt ja peamiselt sõja ja hävingu tõttu.

Me usume, et rahu eest seismiseks peame võitlema militarismi ja võidurelvastumise vastu, keskendudes rahumeelsele lahendusele, mis hõlmab vastastikusel usaldusel, koostööl ning Euroopa riikide ja rahvaste julgeolekul põhinevate kokkulepete või dialoogimehhanismide loomist. Seetõttu on sõjalisele eskaleerumisele kiiresti vaja lõpp teha.

Sanktsioonid ei peata sõda ning neil on kahjulikud tagajärjed töötajatele ja inimestele nii mõjutatud riikides kui ka mujal. Sanktsioonid selliste riikide vastu nagu Iraak on näidanud neid mõjusid ja neist tulenevat elutingimuste halvenemist ning tagajärgi teistele riikidele. Selleks tuleb nüüd võtta meetmeid, et võidelda rünnakute vastu, mis on suunatud töötajate elutingimuste ohustamisele.

Portugali Töötajate Keskliit juhib tähelepanu vajadusele tagada pagulaste täielik toetamine, võideldes samal ajal rassismi ja ksenofoobia kõigi vormide vastu, ning rõhutab vajadust humanitaarabi järele, et lahendada probleeme, millega seisavad silmitsi inimesed Ukrainas ja naaberriikides.

Me väljendame taas oma solidaarsust sõjaohvritega, eelkõige Ukraina rahva ja töötajatega, aga ka Palestiina ja Lääne-Sahara, Jeemeni, Somaalia, Süüria ja Afganistani elanike ja töötajatega. Samal ajal rõhutame, et rahu saavutamise tee tuleb rajada kooskõlas rahvusvahelise õigusega ja ÜRO raamistikus.