Door EESC-lid Fernando Manuel Maurício de Carvalho

Tijdens een demonstratie op het Camõesplein in Lissabon op 10 maart is in de gietende regen betoogd tegen oorlog, tegen sancties, tegen wapenhandel uit winstbejag en tegen degenen die oorlog gebruiken als voorwendsel om de samenleving te militariseren. Ook elders in het land werd gedemonstreerd.

De betogers in Lissabon droegen blauwe of witte vlaggen met daarop een met de hand getekende duif en het woord “vrede”. “Stop de oorlog, geef vrede een kans” was de kernboodschap van de betoging. Ook werden er toespraken gehouden. Een van de sprekers was João Coelho van het Algemeen Verbond van Portugese Werknemers (CGTP-IN). Hij nam stelling tegen de “haviken” die in Europa bijeen zijn gekomen om de bewapening uit te breiden, en tegen diegenen die nu rijk worden met de verkoop van wapens.

Het CGTP-IN betoonde zich solidair met arbeiders en burgers die het slachtoffer zijn van oorlog, in het bijzonder in Oekraïne. Het CGTP-IN heeft zich in zijn optreden altijd laten leiden door het uitgangspunt dat vrede gepromoot en oorlog verworpen moet worden. Het benadrukt dat alles op alles moet worden gezet om de oorlog te beëindigen en de vrede een kans te geven.

Wij roepen op tot dialoog om een vreedzame oplossing voor het conflict te vinden. Oorlog is geen oplossing, en wij komen op voor de arbeiders en de burgers van Oekraïne en van alle landen, aangezien zij het meest onder oorlog en verwoesting te lijden hebben.

Om vrede te bewerkstelligen is het in onze ogen zaak dat het militarisme en de wapenwedloop worden bestreden en dat we ons richten op een vreedzame oplossing door overeenkomsten te sluiten of overlegmechanismen in te stellen die gebaseerd zijn op onderling vertrouwen, samenwerking en de veiligheid van de landen en volkeren van Europa. De voortdurende militaire escalatie moet dan ook dringend een halt worden toegeroepen.

Het opleggen van sancties maakt geen einde aan oorlog en heeft schadelijke gevolgen voor werknemers en burgers, zowel in de getroffen landen als elders. Dit is wel gebleken uit bijvoorbeeld de sancties tegen Irak, die tot slechtere levensomstandigheden hebben geleid en ook op andere landen hun weerslag hebben gehad. Derhalve zijn nu maatregelen geboden om een vuist te maken tegen aanvallen op rechten waarmee de levensomstandigheden van werkenden in gevaar worden gebracht.

CGTP-IN wijst erop dat vluchtelingen alle steun verdienen en dat tegelijkertijd alle vormen van racisme en vreemdelingenhaat moeten worden tegengegaan. Het benadrukt dat humanitaire hulp nodig is om de problemen aan te pakken waarmee de mensen in Oekraïne en de buurlanden worden geconfronteerd.

Wij betuigen nogmaals onze solidariteit met volkeren die het slachtoffer zijn van oorlog, in het bijzonder de burgers en arbeiders in Oekraïne, maar ook in Palestina en de Westelijke Sahara, Jemen, Somalië, Syrië en Afghanistan. Tegelijkertijd onderstrepen wij dat het pad naar vrede moet worden geëffend in overeenstemming met het internationaal recht en binnen het kader van de VN.