Διοικητική συνεργασία

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 86

Pages

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 29/11/2023)
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/1042-EESC-2023
Σύνοδος ολομέλειας: 
583 -
Dec 13, 2023 Dec 14, 2023

This initiative aims at providing detailed rules to support the smooth functioning of the cooperation and consistency mechanism established by the General Data Protection Regulation (GDPR).

Γνωμοδότηση τμήμστος της ΕΟΚΕ: GDPR - additional procedural rules

Opinion
Εγκριθείσα on 22/02/2023
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/597-EESC-2022-05434
Σύνοδος ολομέλειας: 
576 -
Feb 22, 2023 Feb 23, 2023

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Communication on orientations for a reform of the EU economic governance framework

Opinion
Εγκριθείσα on 08/12/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/555-EESC-2021-02524-00-00-AC-TRA

The EESC laments the severity of the money laundering phenomenon in the EU. Current European legislation is largely inadequate in the face of coordination failures and national divergences, and therefore strongly supports the Anti Money Laundering legislative package, in particular the creation and design of the new European Anti-Money Laundering Authority (AMLA) with direct supervisory powers.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Anti-Money Laundering Legislative Package

Opinion
Εγκριθείσα on 20/10/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/553-EESC-2021-02454

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Reshaping the EU fiscal framework for a sustainable recovery and a just transition (own-initiative opinion – Gr II)

Pages