Διοικητική συνεργασία

This page is also available in:

 • Adopted on 15/06/2011
  Reference
  INT/559-EESC-2011-01-01-988
  Diversity Europe - GR III
  Spain
  Plenary session number
  472
  -
 • Adopted on 15/06/2011
  Reference
  INT/574-EESC-2011-01-01-989
  Workers - GR II
  Hungary
  Plenary session number
  472
  -
  Presentation of the proposal for a Directive regarding the interconnection of central, commercial and companies registers
 • Adopted on 05/11/2009
  Reference
  INT/481-EESC-2009-01-01-1694
  Diversity Europe - GR III
  Spain
  Plenary session number
  457
  -
 • Adopted on 03/12/2008
  Reference
  INT/415-EESC-2008-01-01-1905
  Diversity Europe - GR III
  Portugal
  Plenary session number
  449
  -
 • Reference number
  56/2022

  The European Economic and Social Committee (EESC) and the European Commission unveiled an updated Protocol on Cooperation. The document further consolidates and intensifies the political and legislative cooperation between the two organisations, as well as their joint efforts to communicate about Europe.

 • Προτείνει επιπρόσθετα μέτρα όσον αφορά την επικοινωνία, τη συνδεσιμότητα και τη συμμετοχή της κοινωνίας πολιτών

 • VAT tax reform

  A new VAT system for taxing trade between Member States must tap its full potential and limit any possible negative effects for the single market, says the European Economic and Social Committee in its recently adopted opinion on a proposal presented by the European Commission. Greater collaboration between national authorities and extensive communication by the Commission will be key to its successful implementation. Clarifications are needed on some proposed concepts and criteria and a common system for goods and services must follow as soon as possible.

 • Money laundering

  In a recently adopted opinion, the European Economic and Social Committee (EESC) welcomes the European Commission's proposal to amend the European System of Financial Supervision (ESFS) with the objective of better tackling money laundering and terrorist financing in the European banking and financial sector, but calls for more comprehensive measures. These issues are, in its view, becoming increasingly dangerous in terms of the stability, safety and reputation of financial institutions and the financial sector as a whole. Additional measures are therefore of the utmost importance.

 • Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) επιδοκιμάζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το Σχέδιο δράσης της για τον ΦΠΑ, οι οποίες αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό του συστήματος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) της ΕΕ, ζητώντας ταυτόχρονα ορισμένες τροποποιήσεις. Καλεί δε τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων και τη μετάβαση προς ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

 • Tax justice

  The reporting mechanism will contribute to more tax justice and fair competition in the EU

  The European Commission must set out more precise hallmarks for the proposed reporting obligations on cross-border tax arrangements and transactions in order to prevent subjective interpretation by taxpayers and tax authorities which could lead to over-reporting and administrative burdens, the European Economic and Social Committee (EESC) urges in its recently adopted opinion on disincentives to tax avoidance or evasion.