Δικαιοσύνη

This page is also available in

Displaying 21 - 30 of 83

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 21/01/2014
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/497-EESC-2013-6166
Σύνοδος ολομέλειας: 
495 -
Jan 21, 2014 Jan 22, 2014

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: New psychoactive substances

Opinion
Εγκριθείσα on 18/09/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/444-EESC-2012-367
Σύνοδος ολομέλειας: 
483 -
Sep 18, 2012 Sep 19, 2012

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Vulnerable groups' rights at the workplace – in particular issues of discrimination based on sexual orientation

Pages