Δικαιοσύνη

This page is also available in

Displaying 31 - 40 of 65

Pages

Εγκριθείσα on 18/09/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/444-EESC-2012-367
Σύνοδος ολομέλειας: 
483 -
Sep 18, 2012 Sep 19, 2012

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Vulnerable groups' rights at the workplace – in particular issues of discrimination based on sexual orientation

Εγκριθείσα on 11/07/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/595-EESC-2018-02736-00-00-AC-TRA

Le CESE estime que la directive devrait présenter un meilleur équilibre entre les droits fondamentaux des personnes et la nécessité de garantir une meilleure application de la législation touchant à la lutte contre la criminalité et à sa répression.

Le CESE formule un certain nombre de recommandations concrètes, portant notamment sur les points suivants:

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Rules facilitating the use of financial and other information in criminal cases

Εγκριθείσα on 18/09/2002
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/118-EESC-2002-1021
Σύνοδος ολομέλειας: 
393 -
Sep 18, 2002 Sep 19, 2002

RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN MATRIMONIAL MATTERS

Εγκριθείσα on 20/04/2006
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/235-EESC-2006-588
Σύνοδος ολομέλειας: 
426 -
Apr 20, 2006 Apr 21, 2006

Maintenance obligations

Pages