Δικαιοσύνη

This page is also available in

Displaying 31 - 40 of 75

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 21/09/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/416-EESC-2011-1383
Σύνοδος ολομέλειας: 
474 -
Sep 21, 2011 Sep 22, 2011

EESC opinion: Matrimonial property regimes and Property consequences of registered partnerships

Opinion
Εγκριθείσα on 28/04/2010
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/369-EESC-2010-643
Σύνοδος ολομέλειας: 
462 -
Apr 28, 2010 Apr 29, 2010

EESC opinion: Minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing international protection (recast)

Opinion
Εγκριθείσα on 28/04/2010
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/368-EESC-2010-642
Σύνοδος ολομέλειας: 
462 -
Apr 28, 2010 Apr 29, 2010

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Minimum standards for third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection (recast)

Opinion
Εγκριθείσα on 04/11/2009
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/352-EESC-2009-1714
Σύνοδος ολομέλειας: 
457 -
Nov 04, 2009 Nov 05, 2009

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Area of Freedom, Security and Justice (Stockholm)

Opinion
Εγκριθείσα on 16/07/2009
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/333-EESC-2009-1210
Σύνοδος ολομέλειας: 
455 -
Jul 15, 2009 Jul 16, 2009

EESC opinion: Criteria and mechanisms for determining the Member State responsible - international protection

Opinion
Εγκριθείσα on 09/07/2008
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/307-EESC-2008-1212
Σύνοδος ολομέλειας: 
446 -
Jul 09, 2008 Jul 10, 2008

EESC opinion: Single application procedure for a single permit for third-country nationals

Pages