Δικαιοσύνη

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 62

Pages

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 24/11/2022)
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/750-EESC
Opinion
Εγκριθείσα on 26/10/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/734-EESC-2022
Σύνοδος ολομέλειας: 
573 -
Oct 26, 2022 Oct 27, 2022

Strategic Lawsuits Against Public Participation" (SLAPPs) are a particular form of harassment used against journalists, rights defenders and others who are involved in protecting the public interest. Typically, they are meritless lawsuits lodged by powerful individuals or entities against a weaker party who expresses a critical position on a matter of public interest. Through this Opinion, the EESC welcomes the European Commission initiative – a proposed Directive and a Recommendation – aiming to tackle this growing phenomenon. The EESC also proposes to go beyond the current scope of the initiative, notably through a stronger focus on national aspects, and recommendations on aspects like preliminary rulings or training.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Initiative against abusive litigation targeting journalists and rights defenders

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 09/12/2022)
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/742-EESC-2022
Σύνοδος ολομέλειας: 
574 -
Dec 14, 2022 Dec 15, 2022

Γνωμοδότηση τμήμστος της ΕΟΚΕ: European Media Freedom Act

Opinion
Εγκριθείσα on 18/05/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/711-EESC-2022
Σύνοδος ολομέλειας: 
569 -
May 18, 2022 May 19, 2022

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Digitalisation of cross-border judicial cooperation

Opinion
Εγκριθείσα on 23/03/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/704-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
568 -
Mar 23, 2022 Mar 24, 2022

The EESC believes that any phenomenon of antisemitism is incompatible with European values and norms, as it leads to violations of the law and to exclusion, which is a threat not only to the communities concerned and Jewish life, but also to Europe's heritage and present, and to a democratic European future. The Committee broadly supports the establishment of the Strategy and the fact that it was preceded by a broad consultation process in 2021. It strongly supports that the Strategy is not only about combating antisemitism, but also about fostering Jewish life. It firmly believes that antisemitism is not only a violation of the law affecting European Jews, but is also a test of the European idea, European coexistence, the rule of law, fundamental rights and democracy. The EESC believes that all Member States have a fundamental obligation to ensure that their citizens have the freedom to hold religious beliefs and practice their religions without fear.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: EU strategy on combating antisemitism and fostering Jewish life

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 30/11/2022)
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/725-EESC-2022
Σύνοδος ολομέλειας: 
574 -
Dec 14, 2022 Dec 15, 2022

Γνωμοδότηση τμήμστος της ΕΟΚΕ: Communicating fundamental rights and the rule of law

Opinion
Εγκριθείσα on 08/12/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/555-EESC-2021-02524-00-00-AC-TRA

The EESC laments the severity of the money laundering phenomenon in the EU. Current European legislation is largely inadequate in the face of coordination failures and national divergences, and therefore strongly supports the Anti Money Laundering legislative package, in particular the creation and design of the new European Anti-Money Laundering Authority (AMLA) with direct supervisory powers.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Anti-Money Laundering Legislative Package

Opinion
Εγκριθείσα on 07/07/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/679-EESC-2021

In this opinion, the EESC underlines that the Action Plan on the European Pillar of Social Rights should be based on concreteness and tangibility, with actions that are measurable and accompanied by monitoring frameworks jointly agreed among relevant stakeholders and encompassing the social, environmental, and economic criteria. The EESC acknowledges the diversity and the common basis of social models across the EU. Competitiveness and higher productivity based on skills and knowledge are a sound recipe for maintaining the well-being of European societies. The EESC further believes that greater efforts can be made at EU and Member State level in the area of combating poverty, in line with the first Sustainable Development Goal under the UN 2030 Agenda.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Action plan on the implementation of the European Pillar of Social Rights

Pages