Άμυνα και αεροναυπηγική

This page is also available in:

 • Εγκριθείσα on 11/07/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  CCMI/95-EESC-2012-01-01-1588
  Employers - GR I
  Poland
  Workers - GR II
  Luxembourg
  Plenary session number
  0
  Revision of 1994 and 2005 EU aviation and airport guidelines
  Infopack for the study group members - CCMI 095
 • Εγκριθείσα on 21/09/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  TEN/451-EESC-2011-01-01-1391
  Employers - GR I
  Poland
  Plenary session number
  474
  -
  Single European Sky II
 • Εγκριθείσα on 27/05/2010
  Έγγραφα αναφοράς
  TEN/416-EESC-2010-01-01-768
  Employers - GR I
  Poland
  Plenary session number
  463
  -
  Investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation
 • Εγκριθείσα on 20/01/2010
  Έγγραφα αναφοράς
  TEN/418-EESC-2010-01-01-107
  Plenary session number
  459
  -
  Allocation of slots at Community airports
 • Εγκριθείσα on 17/12/2009
  Έγγραφα αναφοράς
  CCMI/71-EESC-2009-01-01-1944
  Employers - GR I
  Poland
  Employers - GR I
  France
  Plenary session number
  458
  -
  In the framework of this opinion a hearing (European Aviation Relief Programme) was organized in brussels, on 26 October 2009. Please click on "Related sub-themes" below to see other opinions on this topic.
  European aviation relief programme
 • Εγκριθείσα on 05/11/2009
  Έγγραφα αναφοράς
  TEN/396-EESC-2009-01-01-1699
  Employers - GR I
  Romania
  Plenary session number
  457
  -
  Aviation Security Charges
 • Εγκριθείσα on 15/01/2009
  Έγγραφα αναφοράς
  TEN/354-EESC-2009-01-01-44
  Employers - GR I
  Poland
  Plenary session number
  450
  -
  Single European Sky II
 • Εγκριθείσα on 03/12/2008
  Έγγραφα αναφοράς
  CCMI/47-EESC-2008-01-01-1921
  Plenary session number
  449
  -
  Aeronautics industry
 • Εγκριθείσα on 01/09/2003
  Έγγραφα αναφοράς
  CCMI/5-EESC-2003-01-01-875
  Employers - GR I
  Italy
  SUPPLEMENTARY OPINION of the Consultative Commission on Industrial Change on the Communication from the European Commission on European defence - Industrial and market issues: Towards an EU defence equipment policy COM(2003) 113 final
 • Έγγραφα αναφοράς
  TEN/354-EESC-2009-01-01-44
  Employers - GR I
  Poland
  Plenary session number
  450
  -
  Ciel unique européen II