Η επιτροπή παρακολούθησης «Διατλαντικές σχέσεις» - Related Publications and other work