Στη σύνοδο ολομέλειάς της τον Ιούνιο, η ΕΟΚΕ ενέκρινε ενημερωτική έκθεση με θέμα «Αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τα μηχανήματα». Τα μέλη της ΕΟΚΕ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις τρέχουσες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βελτιώσει τις επιδόσεις της οδηγίας 2006/42/EΚ, η οποία αποτελεί πολύ σημαντικό και επιτυχημένο μέσο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ενώ παράλληλα επεσήμαναν ότι οι ριζικές τροποποιήσεις της οδηγίας θα έχουν εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο και πρέπει να αποφευχθούν.

«Η βασική προσέγγιση και η δομή της οδηγίας θα πρέπει να παραμείνουν αναλλοίωτες», υποστήριξε ο Aurel Laurenţiu Plosceanu, εισηγητής της έκθεσης. «Έχουμε επίσης συστήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη της τη χρόνια υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση και τις κακές επιδόσεις των επιθεωρήσεων και των ελέγχων των μηχανημάτων στην πλειονότητα των κρατών μελών, τα οποία καλούμε να κάνουν τα λόγια πράξεις», κατέληξε ο εισηγητής.

Ο συνεισηγητής Enrico Gibellieri δήλωσε ότι η οδηγία είναι σημαντική για την ενιαία αγορά διότι κατοχυρώνει την ασφάλεια των εξαρτημάτων: «Πρέπει να διασφαλίσουμε την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και τη δυνατότητά μας να βελτιώνουμε διαρκώς αυτά τα μηχανήματα ώστε να επιτυγχάνεται πάντοτε η βέλτιστη προστασία των εργαζομένων».

Τον Ιούνιο του 2019, η ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση με στόχο την επικαιροποίηση της οδηγίας σχετικά με τα μηχανήματα. Η νομοθεσία προβλέπεται να εγκριθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021. (ks)