Birželio mėn. plenarinėje sesijoje EESRK priėmė informacinį pranešimą dėl Mašinų direktyvos peržiūros. EESRK nariai palankiai įvertino Komisijos pastangas gerinti Direktyvos 2006/42/EB, kuri yra labai svarbi ir sėkminga Europos pramonės priemonė, veikimą, tačiau atkreipė dėmesį į tai, kad radikalūs direktyvos pakeitimai turėtų labai neigiamo poveikio, todėl jų reikėtų vengti.

„Pagrindinis direktyvos požiūris ir struktūra turi likti nepakitę, – teigė pranešėjas Aurel Laurenţiu Plosceanu. – Taip pat rekomendavome, kad Komisija atsižvelgtų į nuolatinį darbuotojų trūkumą, nepakankamą finansavimą ir prastą mašinų patikrinimų ir kontrolės atlikimą daugumoje valstybių narių. Raginame Komisiją pereiti nuo kalbų prie darbų.“.

Bendrapranešėjis Enrico Gibellieri teigė, kad ši direktyva yra svarbi bendrajai rinkai, nes ja užtikrinamas sudedamųjų dalių saugumas: „Privalome užtikrinti vartotojų interesų apsaugą, turime nuolat tobulinti Mašinų direktyvą, kad vis geriau apsaugotume darbuotojus“.

Siekdamas atnaujinti Mašinų direktyvą, Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas 2019 m. birželio mėn. pradėjo viešas konsultacijas. Teisės aktą planuojama priimti pirmąjį 2021 m. ketvirtį. (ks)