Verbeter maar verander de machinerichtlijn niet, zegt het EESC

Tijdens zijn junizitting heeft het EESC een informatief rapport over de herziening van de machinerichtlijn goedgekeurd. De leden van het EESC zijn ingenomen met de huidige inspanningen van de Commissie om de werking van Richtlijn 2006/42/EG, die voor de Europese industrie een erg belangrijk en succesvol instrument is, te verbeteren, maar merken tegelijk op dat radicale wijzigingen van de richtlijn een ingrijpend negatief effect zouden hebben en moeten worden vermeden.

"De basisaanpak en de structuur van de richtlijn moeten ongewijzigd blijven", aldus Aurel Laurenţiu Plosceanu, rapporteur van het rapport. "Wij hebben de Commissie ook aanbevolen iets te doen aan het chronische tekort aan personeel, de onderfinanciering en de slechte uitvoering van de machine-inspecties en -controles in de meeste lidstaten. We roepen haar op om nu de daad bij het woord te voegen", aldus de rapporteur.

Volgens de corapporteur, Enrico Gibellier, is de richtlijn belangrijk voor de eengemaakte markt omdat zij de veiligheid van onderdelen waarborgt: "We moeten de belangen van de consument behartigen en machines voortdurend kunnen verbeteren om ervoor te zorgen dat werknemers steeds beter worden beschermd."

Om de machinerichtlijn te actualiseren heeft DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf in juni 2019 een openbare raadpleging gehouden. De goedkeuring van de wetgeving is gepland voor het eerste kwartaal van 2021. (ks)