Maskindirektivet: det bør forbedres, men ikke ændres, siger EØSU

På sin plenarforsamling i juni vedtog EØSU en informationsrapport om revisionen af maskindirektivet. EØSU's medlemmer bifaldt Kommissionens igangværende bestræbelser på at forbedre direktiv 2006/42/EF, som er et meget vigtigt og velfungerende instrument for den europæiske industri, men bemærkede samtidig, at radikale ændringer af direktivet ville have en meget negativ effekt og burde undgås.

"Den grundlæggende tilgang og arkitekturen i direktivet bør forblive uændret", påpegede Aurel Laurenţiu Plosceanu, ordfører for informationsrapporten. "Vi har også anbefalet, at Kommissionen tager højde for den kroniske underbemanding, underfinansiering og de ineffektive inspektioner og kontroller af maskiner i de fleste medlemsstater. Vi opfordrer Kommissionen til at gøre ord til handling," konkluderede han.

Medordføreren, Enrico Gibellieri, sagde, at direktivet var vigtigt for det indre marked, idet det garanterer maskindelenes sikkerhed: "Vi skal beskytte forbrugernes interesser og vi skal løbende forbedre disse maskiner for at sikre, at beskyttelsesniveauet for arbejdstagerne bliver stadigt højere".

Med henblik på en ajourføring af maskindirektivet lancerede GD for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er en offentlig høring i juni 2019. Lovgivningen forventes vedtaget i første kvartal af 2021. (ks)