Γνωμοδοτήσεις με εισηγητή / συνεισητή / γενικό εισηγητή μέλος της Ομάδας Εργαζομένων

Pages

Displaying 101 - 110 of 665
Εγκριθείσα on 17/10/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/468-EESC-2018-03104-00-00

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Review of EU excise duties

Εγκριθείσα on 17/10/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/841-EESC-2018-01917-00-00-AC-TRA

The EESC supports the proposals that enhance the international competitiveness of SMEs, reduce cost, harmonise and simplify processes for registration, filing of company changes and conversions. It believes that guidance by the Commission to the Member States on transposition of the directives is useful.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Package on European company law

Εγκριθείσα on 17/10/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/597-EESC-2018-02962-00-00-AC-TRA

The EESC welcomes the proposal for the ESF+ to improve merge funds and simplify procedures, but is critical of a financial cut in EU cohesion policy, and, as regards the ESF+, of the 6% decrease of the funding allocated to it. It calls for 30% of total resources for economic, social and territorial cohesion policies to be allocated to the ESF+ and for 30% of the ESF+ resources to be earmarked for social inclusion measures.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: European Social Fund+

Downloads: 

Follow-up to SOC/537 Tackling poverty and social exclusion

Εγκριθείσα on 17/10/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/473-EESC-2018-3003-00-00-AC-TRA

The EESC considers the proposed European Investment Stabilisation Function (EISF) as a step towards closer euro area integration, and possibly an attempt to encourage non-euro Member States to join the single currency. However, the EESC is of the view that a well-crafted union-wide insurance scheme that acts as an automatic stabiliser amidst macroeconomic shocks would be more effective than the proposed EISF.

 

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: European Investment Stabilisation Function

Εγκριθείσα on 17/10/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/475-EESC-2018-02936-00-00

The EESC agrees with the aims of the Council Recommendation and with some of its proposals. However, it expresses its disagreement with the proposal for the aggregate fiscal stance of the euro area to be neutral, as well as with the way that the recommendation on salaries is formulated.

 

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Euro area economic policy 2018 (additional opinion)

Εγκριθείσα on 19/09/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/852-EESC-2018

The EESC agrees with the vision outlined in the communication. It believes that in the course of the changes generated by digital transformation, people must be at the center of care.  The digitalisation processes must help healthcare professionals to spend more time with patients. It must be ensured that healthcare professions are appropriately staffed with qualified personnel and equipped with appropriate digital skills. Digital tools must be a lever to develop new forms of organisation in health and care systems.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Digital transformation / health and care (communication)

Εγκριθείσα on 19/09/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/581-EESC-2018-02514

The EESC supports the proposal for a Council Recommendation on access to social protection for workers and the self-employed. A proper coverage of workers in non-standard forms of work and the self-employed would be in line with the principles of the European Pillar of Social Rights. Access to social protection systems is key for fairer societies. The main outcomes would be: increasing the mutualisation of risk, income security, labour market dynamism, higher productivity, better allocation of resources, and reducing insecurity and poverty for individuals.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Access to social protection

Εγκριθείσα on 19/09/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/855-EESC-2018

The EESC welcomes the fact that the Commission has made it clear that research and innovation must continue to be an essential EU priority.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: R&I – A renewed European agenda (Communication)

Pages