EESC Info

Pages

Displaying 31 - 40 of 81
September 2020
 • EU's strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder må ikke forsømme at forholde sig til covid-19-krisens skadelige virkninger for kvinder
 • Kunstig intelligens: EU-lovgivningen bør sætte grænser for højrisikoapplikationer
 • Den globale opvarmning: EØSU efterlyser nye afgiftstiltag for at reducere CO2
 • Coronaviruskrisen: EØSU mener, at EU's virksomheder bør genoverveje deres forretningsmodel
Juli 2020
 • Græsrøddernes holdning – afsnit 8: Når arbejdslivet kollapser
 • "Tegn ..." -rækken af artiklen
 • EØSU tildeler civilsolidaritetspris til projekter, der bekæmper coronavirus i medlemsstaterne og i UK
 • Nu overtager Tyskland EU-formandskabet, og forventningerne er høje
Juni 2020
 • Michel Barnier: "Vi kan ikke acceptere Storbritanniens forsøg på at håndplukke fordelene på det indre marked"
 • EØSU's forslag til genopretning og omstrukturering efter covid-19: mod en ny samfundsmodel
 • "I can’t breathe". EØSU mindes George Floyd
 • Investeringsplanen skal matche ambitionerne i den grønne pagt
Maj 2020

I dette nummer:

 • EØSU fejrer for første gang nogensinde Europadagen online
 • EØSU's coronaviruswebinarer: EU og Afrika – en fælles kamp mod covid-19-pandemien
 • Livslang læring forudsætter betragtelige offentlige midler
 • EØSU anmoder om, at beskæftigelsesretningslinjerne for 2020 tilpasses i lyset af covid-19-pandemien.
April 2020
 • Det er nu eller aldrig – enten er vi en Union, eller vi er ingenting. EØSU's erklæring om covid-19-epidemien
 • Indsatsen mod coronavirus: Kommissionens forslag om at anvende EU's Solidaritetsfond er ikke vidtgående nok
 • Indsatsen mod coronavirus: EØSU efterlyser en mere omfattende europæisk investeringsplan
 • Luftfart: EØSU støtter suspensionen af EU's regler om tildeling af lufthavnsslots
Marts 2020
 • Det europæiske borgerinitiativs dag 2020: aktivister efterlyser "meningsfuld" inddragelse af borgerne i konferencen om Europas fremtid
 • Europa-Parlamentet skal insistere på et stærkt EU-budget for perioden 2021-2027
 • Handicapstrategien for det næste årti – EU bør gå forrest og fremme progressive politikker
 • Unmask your food, siger det europæiske borgerinitiativ "Eat Original"
Februar 2020
 • Brexit: EØSU hylder sine britiske medlemmer: "Ceci n'est qu'un au revoir, mes amis" (Dette er blot et "på gensyn", venner)
 • End the Cage Age (slut med opdræt i bure)
 • Vi støtter det kroatiske rådsformandskabs prioriteter
 • En grøn fremtid: Europa må vise vejen og foregå med et godt eksempel
Januar 2020

I dette nummer:

 • Hvad betyder et navn?: bekæmpelse af kønsskævheden gennem navngivning
 • NAIA: "Vold i hjemmet er et socialt og ikke et privat problem"
 • #mimmitkoodaa: infiltrering af kønsopdelingens højborg, IT-branchen
 • The Brussels Binder: nye ansigter i debatpanelerne i Bruxelles
Januar 2020

I dette nummer:

Andrew Caruana Galizia: "Vi er nødt til at arbejde sammen for at sikre, at de europæiske værdier opretholdes"

EØSU's bekymring over resultatet af COP25

Luca Jahier: "Afrikas fremtid er Europas fremtid"

EØSU efterlyser EU-dækkende minimumsstandarder for arbejdsløshedsforsikring

December 2019

I dette nummer:

 • ”Brexit er blot en etape, og ikke et endemål”
 • Kultur kan være en drivkraft for styrkelsen af EU
 • ”En geostrategisk og historisk fejl"
 • EU-rettigheder og -borgerskab bør ikke være til salg

Pages