Ozlem Yildirim: Životní prostředí musíme chránit

„Právo na zdravé životní prostředí má naprosto zásadní význam pro sociální a hospodářskou prosperitu lidí v Evropě i na celém světě. Mezinárodní organizace práce (MOP) v tomto ohledu odhaduje, že na zdravém klimatu závisí přibližně 40 % pracovních míst na světě. EU sice přijala celou řadu právních předpisů, jejich provádění však často vázne. EHSV proto vyzývá k intenzivnějšímu úsilí o skutečné zlepšení účinnosti stávajících právních nástrojů.

V souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině a vyhlídkami Ukrajiny na přistoupení k EU je více než kdy jindy důležité, aby EU a její členské státy prosazovaly právo na zdravé životní prostředí. EHSV zdůrazňuje, že je naléhavě nutné usilovat o lepší ochranu životního prostředí s cílem chránit základní práva v Unii i mimo ni, a konstatuje, že vzhledem k závažným škodám na životním prostředí v důsledku války na Ukrajině je tento problém ještě akutnější.

Výbor upozorňuje především na poškození tělesného a duševního zdraví, degradaci ekosystému, znečištění ovzduší a vody a kontaminaci půdy, což odhaluje nestálost v celosvětovém potravinovém zabezpečení. Podle EHSV lze jednání Ruska v podstatě pokládat za ekocidu, přičemž Výbor požaduje, aby ekocida byla v právních předpisech EU klasifikována jako trestný čin.

EHSV pak rovněž klade důraz na to, že je nutné podporovat dokumentování, mapování a měření těchto důsledků, usilovat o právní ochranu životního prostředí, zajistit odpovědnost a položit základy pro zelené a sociálně spravedlivé poválečné oživení.“