Ozlem Yildirim: Vides saglabāšanas nozīmīgums

“Tiesības uz veselīgu vidi ir absolūti svarīgas cilvēku sociālai un ekonomiskai labklājībai Eiropā un citur pasaulē. Tā, piemēram, Starptautiskā Darba organizācija (SDO) lēš, ka aptuveni 40 % darbvietu visā pasaulē ir atkarīgas no veselīga klimata. Lai gan ES ir pieņēmusi daudzus tiesību aktus, to īstenošana bieži vien joprojām ir nepilnīga, un tāpēc EESK aicina darīt vēl vairāk, lai patiešām uzlabotu spēkā esošo juridisko instrumentu efektivitāti.

Laikā, kad notiek Krievijas karš pret Ukrainu un Ukraina gatavojas pievienoties Eiropas Savienībai, šobrīd vairāk nekā jebkad iepriekš ir svarīgi, lai Eiropas Savienība un dalībvalstis nodrošinātu reālas tiesības uz veselīgu vidi. EESK uzsver, ka ir nekavējoties jāsāk darbs pie vides aizsardzības uzlabošanas, lai nodrošinātu pamattiesības Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām, un norāda, ka šo nepieciešamību vēl vairāk saasina nopietnais kaitējums videi, ko rada karš Ukrainā.

EESK it īpaši brīdina par kaitējumu cilvēku garīgajai un fiziskajai veselībai, ekosistēmu degradāciju, gaisa un ūdens piesārņojumu, kā arī augsnes kontamināciju un konkrēti norāda uz pārtikas nodrošinājuma nestabilitāti pasaulē. EESK uzskata, ka Krievijas rīcība ir pielīdzināma ekocīdam, un prasa ES tiesību aktos oficiāli noteikt kriminālatbildību par šo ekocīdu.

Visbeidzot, EESK uzstāj, ka noteikti vajag dokumentēt, kartēt un aprēķināt šīs sekas, lai nodrošinātu vides tiesisko aizsardzību, vainīgos sauktu pie atbildības un ieliktu pamatus zaļai un sociāli taisnīgai atveseļošanai pēc kara.”