Nastal čas dosáhnout konkrétních výsledků a dát slovu „komunita“ nový význam

Portugalský předseda vlády António Costa představil na plenárním zasedání EHSV 27. ledna priority portugalského předsednictví EU. Na přední místo programu svého předsednictví zařadilo Portugalsko sociální agendu a požádalo EHSV, aby se podělil o své odborné znalosti v sedmi oblastech, jež mají zásadní význam pro další vývoj EU.

Portugalsko se během svého předsednictví pod heslem „Čas dosáhnout konkrétních výsledků: spravedlivé, zelené a digitální oživení“ zaměří na tři hlavní priority: podporu oživení za pomoci klimatické transformace a digitalizace, provádění evropského pilíře sociálních práv a posílení strategické autonomie Evropy při zachování otevřenosti vůči světu.

„Tyto priority naprosto odpovídají prioritám našeho Výboru, neboť my se zasazujeme se o to, aby EU hospodářsky prosperovala a byla sociálně inkluzivní a environmentálně udržitelná,“ prohlásila předsedkyně EHSV Christa Schweng.

„V boj proti pandemii COVID-19 se ukázala přidaná hodnota, kterou představuje naše Evropská unie. Zahájení procesu očkování na jedné straně a schválení víceletého finančního rámce a programu Next Generation EU na straně druhé vyvolaly naději a daly slovu „komunita“ nový význam,“ zdůraznil António Costa.

Stěžejní událostí portugalského předsednictví bude sociální summit, který se má konat 7. května v Portu.

Podle premiéra Costy je „hlavním cílem tohoto summitu důrazně politicky podpořit akční plán, který Komise předloží v březnu, a provést evropský pilíř sociálních práv, který představuje nejlepší vakcínu proti sociální nerovnosti, populismu a obavám.“

Jak dále dodal, portugalské předsednictví počítá s tím, že EHSV svou aktivní účastí zásadně přispěje k dosažení tohoto základního cíle, a požádalo jej, aby se podělil o své odborné znalosti v sedmi oblastech, jež mají zásadní význam pro další vývoj EU. (mr)